Hammerfestordfører Terje Rogde og Havminister Marianne Næss gjør den offisielle åpningen av oppgraderte Hammerfest havneområder. Til høyre kystdirektør Einar Vik Arset, til venstre havnekaptein og havnedirektør i Hammerfest havn Per-Åge Hansen og Sturla Johan Nilsen.

Feirer oppgraderte havneområder i Hammerfest

Hammerfest var en av landets mest forurensede havner. Slik er det ikke lengre.

Utbedringsarbeidet som er gjennomført har inkludert opprydding av forurenset sjøbunn og bygging av ny kai i Hammerfest, farledsutbedring, samt utdyping av Fuglenes fiskerihavn og deler av Forsøl fiskerihavn, går det frem i en pressemelding fra Kystverket. 

Hammerfest Ren Havn

Et samarbeidsprosjekt mellom Kystverket, Hammerfest kommune og MiljødirektoratetByggetid desember 2021 - desember 2023

Hovedentreprenør: NCC Norge AS

Underentreprenører: Sjøentreprenøren AS, Fundamentering AS, Larsen Maskin AS, Gagama elektro AS. 

Totalkost: 600 MNOK. 

Kystverket har bidratt med 170 millioner.

Resultatet er renere miljø og forsterket sjøsikkerhet, og havner som legger bedre til rette for fiskeri og annen sjørettet næring.

Kystverket har gjennom samarbeid med Hammerfest havn og kommune kunnet utvide prosjektet til å inkludere ei ny kai i sentrum. Til sammen åpner tiltakene også for viktig næringsutvikling.

– Dette er en stor og viktig dag! Prosjektet Hammerfest Ren Havn viser hva vi kan få til med godt samarbeid: Prosjektet er viktig for både miljøet, infrastruktur og for å utvikle næringsgrunnlaget i Hammerfest, sier Fiskeri og havminister Marianne Sivertsen Næss. 

Mange krefter dratt i samme retning

Resultatene av arbeidet er frukter av tett og godt samarbeid mellom flere instanser, som hadde ulike udekte behov i området. 

Å greie å samle det som i utgangspunktet var fire ulike prosjekter i ett koordinert, med Kystverket som byggherre, var en stor milepæl. Miljødirektoratet har også vært med på laget, skriver de i pressemeldingen. 

– Kystverket tar ansvar for at farleier og havner kan utvikle seg i takt med omgivelsene, slik at vi har sikre og effektive transportårer. Vi er svært fornøyde med at vi har fått til dette i Hammerfest og skapt synergier til beste for folk og næring, sier kystdirektør Einar Vik Arset.