Jonas Gahr Støre .

Støre og Kerry for raskere klimakutt i skipsfarten

Dette skjedde ved starten av de internasjonale klimaforhandlingene i Dubai.

Sammen med USAs klimautsending, John Kerry, leder statsminister Jonas Gahr Støre et internasjonalt initiativ for raskere utslippsreduksjoner fra skipsfarten, skriver Regjeringen i en pressemelding. 

Gjennom initiativet «the Green Shipping Challenge» har land og shippingindustrien annonsert 61 tiltak, både nye og oppdaterte, for å kutte utslipp fra skipsfarten. 

– Med The Green Shipping Challenge viser vi at mange land og shippingindustrien mener alvor med å kutte i klimagassutslippene fra skipsfarten. Vi legger fram en rekke tiltak som vil virke. Dette viser betydningen av et tett samarbeid mellom myndigheter og det private næringslivetfor å omstille skipsfarten, sier Støre.

Norge har innført klimakrav til innenriks skipsfart, og er i en prosess med maritim næring for å etablere et klimapartnerskap. Norge skal i perioden 2024 til 2030 bidra med 210 millioner kroner til grønn skipsfart i utviklingsland. Dette skjer gjennom bistandsprosjektet Green Voyage 2050.

USA og Norge har samarbeidet nært med Danmark og Frankrike om the Green Shipping Challenge, og den danske statsministeren var til stede. Også topplederne for de store internasjonale rederiene deltok, og varslet høye ambisjoner.

– Det er positivt at store norske aktører slik som Yara, Höegh Autoliners, Wallenius Wilhelmsen og ASKO er med på dette, og tar lederskap i klimaomstillingen av skipsfarten. De viser at de ambisjonene vi har satt i klimapolitikken gir muligheter for grønn maritim næringsutvikling, sier Støre

Norge har tatt et internasjonalt lederskap i klimaomstillingen av skipsfarten, både gjennom arbeidet i FNs sjøfartsorganisasjon, IMO og initiativer som the Green Shipping Challenge.