Det største resirkuleringsoppdraget i sitt slag pågår nå i Vats, Rogaland. Et 235 meter langt produksjonsskip (FPSO) på opprinnelig 25 000 tonn skal kuttes opp, renses og kildesorteres. Minst 97 prosent av skipet skal gjenvinnes.
Det største resirkuleringsoppdraget i sitt slag pågår nå i Vats, Rogaland. Et 235 meter langt produksjonsskip (FPSO) på opprinnelig 25 000 tonn skal kuttes opp, renses og kildesorteres. Minst 97 prosent av skipet skal gjenvinnes.

Resirkulerer det første produksjonsskipet i Norge

Det er det største resirkuleringsoppdraget i sitt slag som no pågår i Vats, Rogaland.

Publisert Sist oppdatert

Et 235 meter langt produksjonsskip (FPSO) på opprinnelig 25 000 tonn skal kuttes opp, renses og kildesorteres. Minst 97 prosent av skipet skal gjenvinnes.

Dette er første gang et produksjonsskip vil bli gjenvunnet i Norge, skriv AF Gruppen i en pressemelding.

Produksjonsskipet

Shell UK har vært operatør for produksjonsskipet som tidligere ble benyttet til å produsere olje og gass fra Curlew-feltet på britisk sektor i Nordsjøen.

Oppdraget med å gjenvinne skipet ble tildelt AF Offshore Decom og inkluderer prosjektering, forberedende arbeider, demontering og gjenvinning. Metoden for å få skipet på land (float over – float- in) har aldri vært brukt i så stor skala noe sted i verden.

Sirkulær økonomi

Kildesortering av offshoreinstallasjoner og skip er en viktig del av det grønne skiftet. Dette er sirkulær økonomi i praksis fordi det meste fra skipet kan utnyttes som råstoff i ny produksjon. Stålet blir benyttet som armeringsjern i nye bygg. Farlig avfall blir tatt hånd om og deponert på en forsvarlig måte.

– Dette er et veldig komplekst logistikkprosjekt med betydelige marine operasjoner. Prosjektet har involvert mange ulike fagmiljøer og gode samarbeidspartnere. Vi er stolte over at vi kan utføre så komplekse operasjoner på en sikker og miljømessig god måte, sier Lars Myhre Hjelmeset, konserndirektør for offshore i AF Gruppen i pressmeldingen.

Ble løftet på land denne uken

Produksjonsskipet ble fraktet til anlegget på AF Miljøbase Vats i Rogaland i 2020. Her er det gjennomført forberedende arbeider.

Forige uken ble skipet løftet opp på land i den største enkelt innlastningen av et produksjonsskip som er gjennomført på denne måten. Skroget ligger nå trygt på AF Miljøbase Vats, klar for demontering og endelig resirkulering.

- Vi har betydelig erfaring med å gjenvinne offshoreinstallasjoner. Utrangerte produksjonsskip er et marked der vår kompetanse og vår tilnærming er relevant og etterspurt internasjonalt. Operasjoner som dette viser at norsk offshore- og ingeniørkompetanse er med å sette standarden for sikre og miljøriktige løsninger, avslutter konserndirektøren.