Ein av partnarane i prosjektet er Havyard.
Ein av partnarane i prosjektet er Havyard.

Skal sjå kva ringverknadar retrofit har i verdikjeda - får tilskot av Vestland fylkeskommune

Ocean Hyway Cluster har fått stønad til prosjekt som skal redusera utslepp i skipsfarten.

Publisert Sist oppdatert

Dei har til liks med ei rekke andre aktørar søkt hjå Vestland fylkeskommune, som lyste ut 20 millionar kroner i 2023 til utviklingsprosjekt som skal bidra til berekraftig verdiskaping i Vestland.

Prioriterte tema for pengane er sirkulærøkonomi som har strategi for grøn næringsutvikling, verdiskaping og nye grøne arbeidsplassar i fylket. Målet er at tilskotet skal bidra til at Vestland innan 2033 vert det leiande verdiskapningsfylket basert på berekraftig bruk av naturresursar, grøn næringsutvikling og innovasjon. 

Her har 22 prosjekt fått stønad. Ocean Hyway Cluster søkte om 1,3 millionar kroner og fekk desse innvilga til prosjektet “Ringverknader av retrofitprosjekt i Vestland”

Bli abonnent hos Skipsrevyen.no

For å få tilgang til dette innholdet trenger du et abonnement med Skipsrevyen.no Pluss-saker inkludert.

Bli abonnent og les denne og mange andre pluss-saker.
Min side

Kjøp abonnement i vår nettbutikk her

Nettbutikk