Konsernsjef i Kongsberg, Geir Håøy

Kongsberg med 25 % omsetningsvekst

Kongsberg Gruppen økte driftsinntektene med 25 prosent, og har vekst i alle forretningsområder sammenliknet med tredje kvartal i fjor. Selskapet leverer også en rekordhøy EBITDA på 1,36 milliarder kroner.

Publisert

- KONGSBERG fortsetter den positive trenden med gode resultater. Vi øker driftsinntektene i hele selskapet og leverer 1,36 milliarder i EBITDA, vår høyeste noensinne. Den solide marginen er et resultat av god prosjektgjennomføring og en fordelaktig prosjektsammensetning. Kongsberg Maritime kan vise til økt aktivitet i alle divisjoner, med vekst i driftsinntekter på 26 prosent. Kongsberg Defence & Aerospace har høy aktivitet, spesielt i de store luftvernprogrammene hvor det har vært betydelig fremdrift i kvartalet. Kongsberg Digital har satt to nye dynamiske digitale tvillinger i operasjon og opplever økende etterspørsel etter sine løsninger. Jeg er svært godt fornøyd med innsatsen alle mine 12000 kollegaer har lagt ned, som gjør at vi rapporterer nok et sterkt kvartal, sier konsernsjef og administrerende direktør Geir Håøy i Kongsberg Gruppen.

Hovedtall:

  • Driftsinntektene ble MNOK 7.745 mot MNOK 6.216 i tredje kvartal i 2021
  • Ordreinngangen ble MNOK 7.535 mot MNOK 15.315 i tredje kvartal i 2021
  • EBITDA ble MNOK 1.360 mot MNOK 1.054 tredje kvartal i 2021
  • EBITDA-marginen ble 17,6 % mot 17 % i tredje kvartal i 2021

God drift og høy markedsaktivitet

Kongsberg Maritime (KM) leverte driftsinntekter på MNOK 4 690 i kvartalet, hvor i overkant av halvparten kom fra ettermarkedet. Ordreinngangen på MNOK 5 632 ga en book/bill på 1,20, er diversifisert og kommer fra et bredt spekter av segmenter.

Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) økte driftsinntektene med 24 prosent til MNOK 2 802 med en EBITDA-margin på 21,5 prosent. Veksten er i hovedsak drevet av god fremdrift på de store luftvernprosjektene. KDA opplever for tiden økende markedsaktivitet innen missil, og mottok i kvartalet en bestilling på leveranse av Naval Strike Missile (NSM) verdt MNOK 328 til US Navy gjennom rammeavtalen Over-The-Horizon (OTH).

Kongsberg Digital (KDI) kan vise til en god utvikling i kvartalet med driftsinntekter på MNOK 262, mens gjentakende driftsinntekter vokste med 34 prosent til MNOK 122 i kvartalet.

Sikkerhet og energi på dagsorden

- Sikkerhetssituasjon i Europa endret seg, og staters sikkerhet og suverenitetshevdelse har kommet høyere opp på dagsorden. Samtidig må det globale samfunnet håndtere utfordringer rundt energitilgang og fortsette energitransformasjonen. KONGSBERG ser det som vår plikt å bidra aktivt med vår teknologi for å løse disse utfordringene, samtidig som det ligger betydelige forretningsmuligheter i dette. Vi følger de ulike trendene tett, iverksetter tiltak ved behov og har god kontroll på våre egne operasjoner, sier Håøy.

Vil nå vekstambisjonen for 2022

- Ordrereserven vår er på solide 54,1 milliarder kroner ved utgangen av kvartalet, tilbudsaktiviteten er rekordhøy i alle forretningsområder, og vi kommer til å nå ambisjonen om over 30 milliarder kroner i omsetning i 2022. Jeg er trygg på at KONGSBERG både vil håndtere de eksterne utfordringene, gripe nye muligheter og samtidig levere solide resultater, sier Håøy.