Bransjeforeningen Norske Skipsverft på besøk i Stortinget. Fra v. Birgit Oline Kjerstad (SV), Hans Jørgen Fedog (Green Yard Kleven) Arne Matre (Westcon Yards), Asle Strønen (Norske Skipsverft) og Lars Conradi Andersen (Myklebust Verft).
Bransjeforeningen Norske Skipsverft på besøk i Stortinget. Fra v. Birgit Oline Kjerstad (SV), Hans Jørgen Fedog (Green Yard Kleven) Arne Matre (Westcon Yards), Asle Strønen (Norske Skipsverft) og Lars Conradi Andersen (Myklebust Verft).

Sommerutfordringer i verftsindustrien

Det er særlig to temaer som diskuteres i verftsmiljøet denne sommeren: Sediment-saken og etablering av en "Forskuddsgarantiordning for skipsverftene".

Publisert

Sediment-saken har potensialet i seg til å endre den norske verftstrukturen slik vi kjenner den. Rett og slett fordi kostnadene kan bli horrible for den enkelte virksomhet.

Asle Strønen i bransjeorganisasjonen Norske Skipsverft poengterer at alle ønsker rene fjorder og hav:

– Men, her er det helt åpenbart at statsforvaltere ikke avveier samfunnsinteressene tilstrekkelig godt, miljøhensyn mot fortsatt drift, sier han. Noen Statsforvaltere har lagt seg på en prosess som kan eliminere eksistensgrunnlaget for flere av våre skipsverft. Og det var vel aldri intensjonen da man satte i gang dette arbeidet, spør Strønen.

– Og husk, det er aldri for sent å ta til vett og snu! Bransjeorganisasjonen Norske Skipsverft stiller seg fullt og helt bak det omfattende arbeidet som Norsk Industri gjør for å belyse konsekvensene av sediment-saken. Forskuddsgaranti-ordning.

For mange skipsverft er egenkapitalen lav etter C19, offshore- og finanskrise. Dermed mangler man evnen til å gi reder garanti for dennes innbetalinger i løpet av byggeperioden. Dette er særlig aktuelt der hvor verftene har flere prosjekter på gang samtidig.

- Skipsverftene har høy byggekompetanse og god produksjonskapasitet, men mangler likviditet å stille som sikkerhet, forklarer Asle Strønen.

– Vi kan derfor komme i den uheldige situasjon at rederier velger å bygge sine skip i utlandet. Norske Skipsverft, som representerer 21 reparasjon/service- og nybyggingsverft, har lansert en løsning på situasjonen. Vi har vært i møter med politiske partier på Stortinget og beskrevet utfordringen, sier Strønen.

– Vår oppfordring er at Stortinget ber Nærings- og fiskeridepartementet den nye etaten Eksportfinansiering Norge (Eksfin) om straks å introdusere et nytt produkt "Forskuddsgarantiordning for skipsverftene", fortsetter han.

Produktet skal være tilgjengelig for skipsverft som etter Eksfins egen saksbehandling tilfredsstiller begrepet "grønne skipsinvesteringer". Da vil Eksfin gi reder garantier for dennes innbetalinger til byggeverftet i løpet av byggeperioden. Ved skipets overlevering opphører garantien.

- Fra vårt industrielle ståsted er det viktig å forslå tiltak som kan gi øket aktivitet og sysselsetting i verftsindustrien samtidig som staten ikke eksponeres for unødig risiko, sier Asle Strønen i Norske Skipsverft avslutningsvis.

– Eksfin sin gode saksbehandling vil evaluere rederiet, verftet og markedet som skipet skal ut i. Hvis alle piler peker oppover, skal Eksfin iverksette det nye produktet uten at statens risiko utfordres. Resultatet blir vinn-vinn for hele samfunnet vårt.