«Multi Arctic» er overlevert

FMV52 «Multi Arctic» ble i dag overlevert fra Fitjar Mekaniske Verksted As (FMV), til FSV Group. Dette er det første nybygget FMV leverer til FSV Group.

Publisert Sist oppdatert

«Multi Artic» er et 27 meter hybriddrevet frakte- og servicefartøy, bygd komplett på Fitjar.  Det er utviklet av FSV Group og Solstrand Trading.  Nybygget som er spesielt utviklet for tyngre frakte- og slepeoppdrag, service og support i havbruksnæringen, skriver selskapet i en pressemelding.

Fartøyet har batteripakke på hele 1.000 kWh, som sparer miljøet for 340 tonn CO2 per år. Dette tilsvarer utslipp fra ca. 190 personbiler om man bruker en gjennomsnittlig kjørelengde på 15 000 km/år, hevder de i pressemeldingen.  

Batteripakken er klimanøytral etter en måneds drift.

Helse og sikkerhet er første prioritet

Det nye fartøyet har 7 lugarer og et lasterom på 190 m3. Folks helse og sikkerhet er i følge pressemeldingen første prioritet. 

Om bord i fartøyet er det lagt vekt på å benytte dekksutstyr, systemer og løsninger for trygge og effektive operasjoner om bord.

Høy kvalitet og høy kompleksitet

Teknisk sjef i FSV Group, Endre Brekstad sa følgende ved kontraktsinngåelse:

 - For oss i FSV så vil alltid kvalitet være viktig når vi skal bygge våre båter. Det er på denne bakgrunn at vi i FSV bygger og utstyrer de med det beste av utstyr levert fra norsk leverandørindustri og kommer fram til de mest innovative og sikreste løsningene. Dette gjør at vi kan utføre arbeidsoperasjoner tryggere og mer effektivt.

-  FMV har vist til en lang rekke prosjekter de siste årene med fartøy av høy kvalitet og høy kompleksitet. Dette gjør oss sikker på at vi vil få levert et fartøy av topp kvalitet.

Takker for tilliten

Verftsdirektør i Fitjar Mekaniske Verksted, Hugo Strand, takker FSV Group for tilliten.

- FSV stiller meget strenge krav til kvalitet, finish samt leveransepresisjon, og vi ser på det som en stor tillitserklæring at de velger å bygge hos oss. FMV har spesialisert seg på å bygge komplekse fartøy av denne størrelsen ved eget verftsanlegg, noe som gir sikker prosjektgjennomføring, betydelige ringvirkninger og kompetanseutvikling i det norske maritime clusteret. Fartøyet setter en ny standard hva angår batteri/hybrid motorkonfigurasjon og det passer til vårt slagord «Me byggjer for framtida!».

- Nå ser vi frem til videre godt samarbeid med FSV Group ved byggingen av nybygget FMV 56 - TBN.