Ferjesambandet Lavik - Oppedal i Vestland fylke skal driftas av Fjord1

Fjord1 overtar Lavik-Oppedal

Fjord 1 AS er tildelt kontrakten for drift av riksvegferjesambandet E39 Lavik-Oppedal for perioden 2026-2034. 

Publisert Sist oppdatert

Det kommer fram i ei pressemelding frå Statens Vegvesen. 

Fjord1 vart tildelt anbodet fordi rederiet hadde den beste kombinasjonen av pris og kvalitet i sitt tilbod. I tildelinga vart prisen vekta med 60 prosent, automatisering med 30 prosent og gjennomføringsevne med 10 prosent.

Kontrakten gjeld for perioden 01.09.2026-31.08.2034, med moglegheit for forlenging i inntil tre år.

Sambandet skal driftast med fire nye nullutsleppsfartøy på 120 PBE (personbileiningar) og vil få 15 minutts frekvens på kvardagar og søndagar. Dette er ei forbetring samanlikna med i dag, kor det er tre fartøy og 20 minutts frekvens.

Tilboda vart rangert på følgande måte:

Rangering Tilbydar Total poengsum Tilbodspris
1Fjord 1 AS95,892.754.309.658
2Torghatten Midt AS89,713.180.174.664
3Norled AS61,724.139.304.064

Auka automatisering

Kontrakten inkluderer utvikling av automatiserte løysingar for alle dei fire fartøya frå og med 2027 og ut perioden.

Prosjektet vert rekna som eit nytt steg i retning av auka automatisering innan maritim sektor. Overføringsverdi til andre delar av sjøfartsnæringa kan på sikt vera stor.