Skal byggja to nye trålarar

Dei nye fartøya ventas å bli levert i andre kvartal 2026.

Publisert Sist oppdatert

Reiarlaget Faroe Origin frå Runavik på Færøyane har inngått kontrakt med Karstensens Skibsværft A/S om bygging av 2 nye 44,1 meter lange trålarar. 

Dei vil med dette rusta seg for framtidas standarar, skriv selskapet i ei pressemelding.

Hovuddata:

Lengde: 44,10 meter

Breidde: 11,50 meter

Djupne shelterdekk: 7,10 meter

Hovuddmotor: ABC 8DZC

Elektrisk vinsjer:  Evotec

Dei nye fartøya vert topp moderne, med alt det nyaste innanfor maskineri, utstyr og utrustning, skriv dei, utan å syna til konkrete eksempel.

Eit nært og intenst samarbeid mellom reiarlag og verft er årsaka til at prosjektet vert sett i gong. Reiarlaget og verftet sine rådgjevarar og bankforbindelsar har bidreg til ein effektiv slutningsprosess, går det fram i pressemeldinga. 

Faroe Origin vart etablert i 2011, og har to fabrikkar på land i Runavik og Toftir. Etter eit nyleg sal av to trålarar er reiarlagets flåte på fire skip, men skal auka til seks med desse to fartøya. 

Moderselskapet Framherji og Varðin er til liks med Faroe Origin tilfreds med moglegheiten for å få byggja nye skip i tett samarbeid med Karstensens Skibsværft.

Karstensens Skibsværft er audmjuke og glade for lojaliteten og tilliten som Faroe Origin syner ved å kontrahera skipa i Skagen.

Design, innreiing og tilrettelegging er gjort i tett samarbeid mellom reiarlag og verft. Reiarlaget har vore opptekne av innovative og optimaliserte løysingar, basert på mange års erfaring med drift av dagens flåte av hekktrålarar, skriv dei.

På fartøya er det særskild vektlagt å optimalisera arbeidsforhold, sikkerheit og komfort for mannskapet

Heile konseptet er nøye vurdert og rekna ut i frå selskapet sin eksakte driftsprofil. Reiarlagets uttala mål er å driva berekraftig fiske med minimalt NOX/CO2-utslepp per kilo fanga fisk.  Dette har resultert i ein gjenomtenkt kombinasjon av nye løysingar og utprøvde opplegg, som til saman gjev det mest økonomiske klimaoptimaliserte prosjektet, skriv dei.

Fartøyet skal og ha ein avansert fabrikkløysing, og frysekapasitet på opptil 40 tonn per dag. Det vert og siloanlegg og tankar. 

Når det kjem til val av leverandørar og komponenetar skal ei rekke av desse veljast i veka som kjem.