Erik Høyvik, Administrerende direktør i Eqva ASA.

Solid start på året for Eqva

Eqva ASA rapporterer en solid start på det nye året med økt omsetning, sterke driftsresultater og flere viktige kontraktinngåelser.

Konsernet rapporterte inntekter på 200 millioner kroner i første kvartal 2023, noe som representerer en økning på 13 prosent fra forrige kvartal. EBITDA endte på 8,4 millioner kroner, en økning på 45 prosent fra fjerde kvartal 2022.

– Vi er svært stolte av våre ansattes fremragende arbeid. Dette har gjort det mulig for oss å levere høy kvalitet i alle våre prosjekter. Deres innsats har vært avgjørende for våre gode resultater. Vi har bygget en solid ordrebok, og vi opprettholder vårt positive syn på 2023, til tross for betydelig usikkerhet i markedet, spesielt innen den maritime sektoren i Norge, sa konsernsjef i Eqva, Erik Høyvik i en pressemelding.

I løpet av kvartalet opplevde segmentet Products, Solutions & Renewables en markant økning i aktivitet, med blant annet oppstart av flere nøkkelprosjekter.

BKS, som er en del av Products, Solutions & Renewables-segmentet, påbegynte arbeidet med sin største kontrakt noensinne med Boliden. Denne kontrakten har en verdi på 160 millioner kroner.

Maritime Service-segmentet gjorde betydelige fremskritt i arbeidet med å posisjonere seg som en multiservice-plattform og forberedte seg på flere anbudsprosesser.

– Den høye aktiviteten vi ser, både når det gjelder volum og innkommende ordre, bekrefter at vårt langvarige forhold til kunder og vår lokale tilstedeværelse blir verdsatt. Vårt segment Products, Solutions & Renewables fortsetter å levere i henhold til planen, og med verftets overgang til å bli en multiservice-plattform, er vi godt posisjonert for videre vekst, sier Høyvik.

Økt ordrebok

Med betydelige kontrakter tildelt i første kvartal, var Eqvas ordrebok ved utgangen av kvartalet på 461 millioner kroner, noe som representerer en solid økning fra 345 millioner kroner ved utgangen av 2022. Dette bekrefter Eqva sitt optimistiske syn på 2023.

Eqva søker aktivt etter nye fusjons- og oppkjøpsmuligheter.

I løpet av kvartalet identifiserte de flere selskaper langs kysten med stort potensial og attraktive muligheter. For øyeblikket er disse prosessene i en innledende fase, og eventuelle oppkjøp vil avhenge av samsvar med Eqvas strategiske prioriteringer. Dette reflekterer Eqvas forpliktelse til å ekspandere, drive langsiktig vekst og levere verdi til sine aksjonærer.