Fra venstre: Knut Johannes Helvik, styreleder i Kvinnherad Elektro AS, Kjetil Helvik, daglig leder i Kvinnherad Elektro AS, Trygve Kjerpeseth, daglig leder i BKS Holding AS og Tore Thorkildsen, salgssjef i BKS Holding AS.

Eqva og Kvinnherad Elektro går sammen

Børsnoterte Eqva ASA og Kvinnherad Elektro signerte onsdag en intensjonsavtale om å slå sammen Eqvas datterselskap BKS Holding med Kvinnherad Elektro.

BKS har hovedkontor på Sunde og Kvinnherad Elektro har hovedkontor i Rosendal, begge i Kvinnherad kommune. Avtalen omfatter også Kvinnherad Elektro sitt 51 prosent eierskap i Vassnesgruppen.

Selskapene mener at sammenslåingen har stor strategisk verdi. Det er et viktig steg på veien for å skape en markedsledende og fullintegrert systemleverandør innen rørsystemer, elektro og automasjon. Vi styrker med dette vår solide posisjon som leverandør til den betydelige oppgraderingen og grønne omstillingen av norsk industri. Etter en sammenslåing vil Eqva ha i overkant av 600 høyt kvalifiserte ansatte. 

Per første kvartal i år rapporterte Eqva en forventet omsetning for 2023 på mellom 650-750 millioner kroner og en ordrebok på 461 millioner kroner. Sammenslåingen vil medføre en økt omsetning for Eqva på mellom 125-175 millioner på årlig basis og økt ordrebok på 120-140 millioner kroner. Selskapet vil gi oppdaterte prognoser i forbindelse med presentasjonen av andre kvartal i august.

BKS Holding skal børsnoteres

I henhold til intensjonsavtalen, vil Eqva formelt overta alle aksjer i Kvinnherad Elektro mot et oppgjør i form av aksjer i Eqva sitt datterselskap, BKS Holding, og en kontantandel. Det forventes at BKS Holding vil bli notert på Oslo Børs innen 12-24 mnd.

Den planlagte sammenslåingen vil øke Eqvas kapasitet og kompetanse innen elektro- og automasjonstjenester til maritim og landbasert industri. Det vil også øke gruppens fleksibilitet og styrke selskapet i konkurransen om større kontrakter innen ingeniørvirksomhet, grønn omstilling og elektrotjenester.

- Vi er svært tilfredse med å ha kommet til enighet med eierne av Kvinnherad Elektro. Med denne avtalen demonstrerer vi igjen at vi leverer på Eqvas strategi for vekst. Sammenslåingen innebærer at vi trer inn i nye markeder, kan utnytte synergier ytterligere på tvers av selskapene våre, samt få muligheten til å jobbe tett sammen en gjeng med dyktige og erfarne medarbeidere både i Ølen og Rosendal, sier Erik Høyvik, daglig leder i Eqva.

Etter transaksjonen vil Kvinnherad Elektro og selskapene i Vassnesgruppen fortsette å operere under sine nåværende navn og ledelse.

- Vi er svært fornøyde med å bli en del av Eqva-konsernet. Vi har tidligere samarbeidet tett med BKS, og vi opererer i samme region og marked. Denne sammenslåingen gir oss alle en mulighet til å øke vår markedsandel og styrke kompetansen og kvaliteten i våre tjenester til både eksisterende og nye kunder. Vi ser også potensial for å ta på oss større kundeoppdrag som krever flere fagdisipliner i fremtiden, sier Kjetil Helvik, daglig leder i Kvinnherad Elektro.