«Viking Energy»

Har fått viktig godkjenning 

Eidesvik mottar godkjenning av foreløpig design for offshorefartøy som skal drives av ammoniakkdrevet brenselcelle.

– Dette er en svært viktig milepæl som anerkjenner den betydelige innsatsen som er investert i ShipFC-prosjektet. Det viser at alt vi har planlagt i dette banebrytende prosjektet er gjennomførbart fra et regulatorisk perspektiv, sier Lars Vestbøstad, Teknisk Utviklingssjef i Eidesvik AS.

Sjøfartsdirektoratet bekrefter gjennomførbarheten av designet for ammoniakkdrivstoffsystemet til det Eidesvik-eide plattformforsyningsfartøyet, «Viking Energy», skriver selskapet i en pressemelding.

«Viking Energy»

Gjennom det EU-finansierte ShipFC-prosjektet har prosjektpartnerne som mål å ettermontere plattformforsyningsfartøyet «Viking Energy» med et ammoniakkdrivstoffsystem og et stort 2 MW SOFC brenselcellesystem. Dette skal tillate fartøyet å seile lange avstander uten utslipp av klimagasser, og demonstrere at langdistanse seilaser uten karbonutslipp med høy effekt på større skip er mulig.

ShipFC-prosjektet drives av et konsortium av 14 europeiske selskaper og institusjoner, koordinert av den norske organisasjonen Maritime CleanTech. Prosjektet støttes av EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horizon 2020 under sin satsing på brenselceller og hydrogen.

– Sjøfartsdirektoratet har med stor sikkerhet utstedt en foreløpig vurdering til Eidesvik AS for deres fartøy «Viking Energy». Dette er et av de få fartøyene som har kommet så langt i godkjenningsprosessen hos oss. Sjøfartsdirektoratet håper dette prosjektet markerer begynnelsen på det grønne skiftet innen offshoresegmentet, sier Ivar Ingvaldsen fra Sjøfartsdirektoratets seksjon for ny maritim teknologi.