«Subsea Viking» er et avansert offshorefartøy med en lengde på 103 meter og et dekksareal på 1.030 m2.

Eidesvik sikrer femårskontrakt til «Subsea Viking»

Eidesvik Offshore øker sin tilstedeværelse i fornybarmarked gjennom tildelingen av en langtidskontrakt med Van Oord Offshore Wind B.V. for «Subsea Viking».

Den nye kontrakten starter i første kvartal 2023. Kontrakten har en fast varighet på fem år, med muligheter for opsjoner. Etter utløp av den faste perioden, har Van Oord også en kjøpsopsjon for fartøyet.

Den raskt voksende fornybarindustrien er et strategisk viktig marked for Eidesvik. Med denne langtidskontrakten vil en betydelig andel av selskapets kontraktsbacklog være knyttet til fornybart.

- Vi er svært glade for denne kontraktstildelingen fra Van Oord, som er en ledende internasjonal aktør innenfor offshore vind. Kontrakten er i tråd med vår strategi, og vil øke Eidesviks tilstedeværelse i fornybarmarkedet. Vi ser fram til å byge et sterkt og langsiktig forhold med denne nye og viktige kunden for selskapet, sier Gitte Gard Talmo, administrerende direktør i Eidesvik.

«Subsea Viking» er et avansert offshorefartøy med en lengde på 103 meter og et dekksareal på 1.030 m2.

- Fartøyet vil benyttes i ulike Van Oord-prosjekter som støttefartøy for kabelinstallasjon, og være hovedplattformen for Van Oord sin Dig-It trencher, sier Arnoud Kuis, Managing Director Offshore Wind i Van Oord.