Jørg Aarnes går fra DNV til Offshore Norge.

Går fra DNV til Offshore Norge

Jørg Aarnes går fra DNV til Offshore Norge for å bli fagsjef for CCS og hydrogen. 

Publisert Sist oppdatert

Bransjeorganisasjonen Offshore Norge forteller til EnergiWatch at de har ansatt Jørg Aarnes som fagsjef for CCS og hydrogen.  

Han tiltrer i stillingen 1. april 2024.

Norge har et konkurransefortrinn

– Det er et stort potensial for å bygge opp verdikjedene både for CCS og hydrogen på norsk sokkel, som kan gi store muligheter for Norge til å skape ny industri, inntekter og arbeidsplasser, sier Benedicte Solaas, direktør for klima og miljø i Offshore Norge, i en pressemelding.

Hun trekker frem at Norge nå har et konkurransefortrinn, men at dette fremover kommer til å kreve betydelig innsats fra fra industrien, myndighetene og partene i næringslivet.

Aarnes kommer fra DNV, hvor han har vært globalt ansvarlig for CCS og hydrogen. Der har det vært en av tre utpekte satsingsområder i energidivsjonen.

Datser for fullt på CCS og hydrogen

– I mine 16 år i DNV har jeg bidratt til å bygge opp tjenestespekteret på CCS, sette strategi for hydrogen og CCS, vært sentral i internasjonal standardutvikling på CO2 lagring, og ledet et stort antall prosjekter i mange land for et stort spenn av kunder, sier Aarnes.

Han er veldig glad for at bransjeorganisasjonen nå satser for fullt på CCS og hydrogen med en egen stilling som fagsjef.

– Samlet er dette kanskje området der Norge og norsk industri har størst potensial til å bidra til varige kutt i utslipp av klimagasser. Vi er inne i et tiår der kommersielle rammebetingelser for CCS og produksjon av blått hydrogen vil etableres i flere regioner. Offshore Norge kan bidra til at norsk sokkel lykkes med å levere stor lagerkapasitet til Europa - for eksempel gjennom å sette søkelys på begrensninger i rammebetingelser og legge til rette for kunnskapsutveksling. Jeg ser frem til å være en del av dette viktige arbeidet, sier Aarnes.