DeepOcean er en ledende leverandør av havtjenester som muliggjør energiomstilling og bærekraftig bruk av havressurser. Selskapet tilbyr havbunnsundersøkelser, ingeniørtjenester, prosjektledelse, installasjon, vedlikehold og gjenvinningstjenester innen olje og gass, offshore fornybar energi, havbunnsmineraler og andre havtjenester.
DeepOcean er en ledende leverandør av havtjenester som muliggjør energiomstilling og bærekraftig bruk av havressurser. Selskapet tilbyr havbunnsundersøkelser, ingeniørtjenester, prosjektledelse, installasjon, vedlikehold og gjenvinningstjenester innen olje og gass, offshore fornybar energi, havbunnsmineraler og andre havtjenester.

DeepOcean leier ubemannet fartøy for subsea inspeksjons- og vedlikeholdsarbeid

Undervannsentreprenøren DeepOcean har signert en langsiktig charteravtale for et ubemannet fartøy (USV – umanned surface vessel) som skal anvendes til subsea inspeksjons-, vedlikeholds- og reparasjonsarbeid (IMR) innen offshore fornybar energi og offshore olje og gass.

DeepOcean leier fartøyet fra USV AS, som er et felles foretak (joint venture-selskap) etablert av Solstad Offshore, Østensjø og DeepOcean. Selskapets hovedformål er å investere i- og eie USV-er.

– USV-en kan bli en såkalt «game changer» for subsea inspeksjons- og intervensjonsarbeid, ettersom den muliggjør mye lavere driftsutgifter og utslipp. Vi er svært glade for å få USV-en inn i flåten vår av innleide fartøy, uttaler Øyvind Mikaelsen, konsernsjef i DeepOcean i en pressemelding. 

ROV og verktøy

Fartøyet skal utstyres med en fjernstyrt undervannsrobot (ROV) som kan operere ned til 1 500 meters havdyp, samt en stor verktøypakke for å utføre undervannsoperasjoner. 

USV-en vil være i stand til å utføre mesteparten av subsea inspeksjonsarbeid, havbunnsundersøkelser og en betydelig andel av subsea intervensjonsoppgaver.

For å gjøre USV-ens driftsvindu størst mulig har den blitt utstyrt med et nyutviklet «launch and recovery»-system (LARS) for sjøsetting og henting av undervannsroboter. Løsningen gjør det mulig for ROV-er å operere fra relativt små fartøy, som USV-en.

USV-en skal fjernstyres fra land, men vil ha flere autonome funksjoner for å sikre nødvendig sikkerhet og integritet. Fartøyet kan operere under tøffe værforhold. Under operasjoner vil både mannskap og ROV-operatører sitte samme i et fjernstyrt operasjonssenter på land.

– Det ligger et stort potensial i å bruke USV-teknologien sammen med eksisterende løsninger for å redusere kostnader og maksimere drifts- og miljøfordelene på vegne av operatører av offshore fornybar- og olje- og gassfelt, sier Øyvind Mikaelsen.

Hybrid fremdriftssystem

USV-en skal utstyres med et diesel-elektrisk hybrid fremdriftssystem og batteripakke som gjør det ubemannede fartøyet i stand til å operere offshore i opptil 30 dager uten lading eller etterfylling av drivstoff.

Det anslås at USV-løsningen kan redusere CO2-utslipp med mer enn 90 prosent sammenliknet med et konvensjonelt offshorefartøy som gjennomfører subsea IMR-arbeid.

– DeepOcean har satt mål om å redusere CO2-utslippene våre med 45 prosent før 2030 og bli karbonnøytrale innen 2040. Ubemannede-, autonome- og fjernstyrte løsninger, som denne USV-en, er viktige komponenter i denne strategien, legger Øyvind Mikaelsen til.

USV-en er 24 meter lang og 7,5 meter bred. Skipsverftet Astilleros Gondán har fått kontrakten med å bygge USV-en på vegne av USV AS. Levering av USV-en forventes mot slutten av 2024. Planen er at fartøyet, etter offshoretesting, skal være i drift i 2025, da den vil gå på charter til DeepOcean.