Debatt:

Stortingsrepresentant og næringspolitisk talsperson Sivert Bjørnstad (FrP)

Tør regjeringspartiene støtte egne valgløfter?

Om ikke regjeringen evner å stanse svekkingen av nettolønnsordningen, står vi i fare for å miste enormt med arbeidskraft og maritim kompetanse som er bygd opp langs Norskekysten over mange år, skriver stortingsrepresentant Sivert Bjørnstad (FrP) i dette innlegget.

Publisert

Nettolønnsordningen er det fremste politiske tiltaket vi har for å sikre norske rederiers konkurransekraft i møte med utenlandske aktører. Norske rederier vil aldri kunne konkurrere med kinesiske aktører på lønnskostnader – og det bør vi være glade for. Vi har derimot en maritim kompetanse i verdensklasse, og den må sikres gjennom konkurransedyktighet i møte med andre lands lave lønnskostnader. 

Problemstillingen er Arbeiderpartiet og Senterpartiet godt kjent med. De har til og med nedfelt en styrking av nettolønnsordningen i Hurdalsplattformen, nettopp for å sikre norske rederiers konkurransekraft i møte med utenlandske rederier. Når det kommer til den praktiske politikken har derimot ambisjonene uteblitt, og nettolønnsordningen er blitt svekket på rødgrønn vakt. 

Fremskrittspartiet fremmet torsdag 14. mars forslag i Stortinget om å forplikte regjeringen til å styrke nettolønnsordningen, ved å fjerne taket på ordningen. Det bør være uproblematisk for regjeringspartiene å støtte forslaget – særlig når de har gått til valg på det. Etter mer enn to år med Ap/Sp-styre har de ikke gjort seg kjent for å levere på egne valgløfter. 

I Rederiforbundets konjunkturrapport for 2023 ble det slått fast at mer enn 4 av 5 rederier vurderer å erstatte norske sjøfolk med utenlandske, dersom nettolønnsordningen blir ytterligere svekket. Om ikke regjeringen evner å stanse svekkingen av ordningen, står vi i fare for å miste enormt med arbeidskraft og maritim kompetanse som er bygd opp langs Norskekysten over mange år. 

Maritim sektor er grunnfundamentet for en rekke lokalsamfunn langs hele Norskekysten. Havet har vært levebrødet for norske lokalsamfunn i århundrer, og det må være et politisk mål at det samme skal gjelde i fremtiden. For å sikre maritim næring som en fremtidsnæring, er vi avhengig av å ha sterke norske kompetansemiljø og rekruttering til sektoren. Nå ligger forslaget om å styrke nettolønnsordningen på bordet i Stortinget, og det er opp til regjeringspartiene å vise om de tar maritim sektor på alvor eller ikke.