Kommentar:

Illustrasjonsfoto: Małgorzata Tomczak/Pixabay

Vi må snakke om helse

Å jobbe på sjøen fører med seg en del helseutfordringer. Som de fleste vet er det et av de farligste yrkene man kan ha.

Publisert Sist oppdatert

- Norske sjøfolk har over 20 ganger så stor risiko for å dø på jobb, sammenlignet med arbeidstakere på land. Sjøfolk har dessuten betydelig økt forekomst av skader, psykisk plager og yrkesrelatert sykdom, skrev lege Jon Magnus Haga i forrige utgave av Skipsrevyen. 

Og han vet hva han snakker om. 

Han er leder for Norsk senter for maritim medisin og dykkemedisin ved Haukeland universitetssjukehus og Førsteamanuensis ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen. Han er også en av dem som hjelper sjøfolk verden rundt gjennom Radio Medico. 

Min påstand er at de fleste rederiene gjør det de kan for å unngå fysiske skader og ulykker, og vi må ha nullvisjon når det gjelder skader til sjøs. 

Men det er en annen del av helsen jeg vil sette et fokus på denne gang. 

Den psykiske helsen. 

Det gjelder forsåvidt ikke bare for sjøfolk, men oss alle. Rundt 650 personer tar sitt eget liv hvert år, og to tredjedeler av dem er menn. 

Alle er berørt av dette på en eller annen måte. Enten ved at det er noen som er oss nære, eller en venn eller en tidligere kollega. De som blir igjen blir ofte sittende med mange spørsmål, eller en skyldfølelse. Hvorfor? Burde jeg sett? Kunne jeg gjort noe? 

Det har jeg selv gjort. Ved flere anledninger.

I en artikkel hos Kystens Næringsliv nylig kunne vi lese at saker knyttet til mental helse er det som øker mest hos forsikringsselskapet Gard. 

- Det er viktig å ta tak i mentale helseproblemer tidlig. Ellers kan det utvikle seg til langvarige sykemeldinger, sier Marius Schønberg, leder forebyggelse i Gard sjøforsikring i artikkelen.

Det kan utvikle seg til noe langt verre enn sykemeldinger. 

Så, hva kan vi gjøre? 

Sjøfartsdirektoratet har psykososialt arbeidsmiljø som fokusområde i 2024. Sjømannsorganisasjonene har dette også høyt på agendaen. 

All ære til dem for det.

Men jeg mener vi må snakke enda mer om mental helse. Vi må snakke om det så ofte at all stigmaen forsvinner. Det må normaliseres på en slik måte at den som måtte slite ikke er redd for å fortelle om det. De må vite at det finnes hjelp.

Carole King sa det best i sangen “You`ve got a friend" fra 1971:

If the sky above you
Grows dark and full of clouds
And that old north wind begins to blow
Keep your head together
And call my name out loud
Soon you'll hear me knockin' at your door

Vær den vennen.