Peika på trusselbilete frå teknologien under konferanse

Under opninga av NFEA sin Cyber Security konferanse kom Morten Haga Lunde frå Norges Rederiforening med eit nokså dystert syn på teknologi i dagens samfunn.

Publisert

Haga Lunde er tidlegare direktør for Etterrettningstenesta i Noreg. Han peika på korleis teknologi vert nytta før, i og etter krigføring, og kor viktig den er til akkurat det. Vidare peika han på at både verksemder og privatpersonar er nøydd å ta cybersikkerheit på alvor.

- De vert utsett for spionasje meir enn du trur, du kan og bli utsett for sabotasje. Det er naudsynt å tenkja gjennom kven du deler ting med.

Cybersikkerheit

Bli abonnent hos Skipsrevyen.no

For å få tilgang til dette innholdet trenger du et abonnement med Skipsrevyen.no Pluss-saker inkludert.

Bli abonnent og les denne og mange andre pluss-saker.
Min side

Kjøp abonnement i vår nettbutikk her

Nettbutikk