Salgsdirektør Dag Haaland i EMP Secure (t.v.) og Rune Strøm Stange i Edda Wind (t.h.)

Inngår samarbeidsavtale for IT-drift og sikkerhetstjenester

Det er Edda Wind Managment og EMP Secure som har inngått avtalen.

De har signert en samarbeidsavtale der EMP Secure skal levere en hybrid tjenesteleveranse til Edda Wind, som har behov for fleksibilitet, skalerbarhet og kostnadseffektivitet i sin IT-infrastruktur, skriver de i en pressemelding.

Dette inkludert at EMP Secure skal drifte skipene til Edda Wind som brukes til å transportere personell og utstyr til vindparkene. Skipene har avansert teknologi og krever høy grad av IT-kompetanse og sikkerhet.

EMP Secure har en dedikert Ship Services-avdeling for å ivareta de særskilte behovene til rederinæringen og har utviklet sitt eget skybaserte design.

- Vi har god lokal kompetanse tilknyttet nevnte vertikal med fokus på automatisering og fjernarbeid. Vi reiser også ut til skipene ved behov. Gjennom teamet leveres IT-støtte til ulike rederier og en verdensomspennende flåte, sier Dag Haaland, salgsdirektør i EMP Secure.

EMP Secure leverer IT-sikkerhets- og driftstjenester, og er en del av Hatteland-konsernet. Selskapet har en multicloud-leveransemodell, der standardiserte tjenester leveres fra egen høysikret fjellhall i kombinasjon med offentlige skyløsninger fra bl.a. Microsoft og Amazon Web Services. 

Cybersikkerhet

I pressemeldingen går det fram at EMP Secure ønsker å sikre verdiene til Edda Wind på en best mulig måte da rederinæringen møter et økende trusselbilde innenfor cyber. 

Dette etterfølges av skjerpede krav fra kunder og nye lovkrav tilknyttet regeletterfølgelse som må etterleves. De siste årene kan det blant annet nevnes økte IMO krav, EU Whistleblowing, Corporate Sustainability Reporting Directive/ESG, NIS og NIS2.

- Vi hadde en god evalueringsprosess med fire forskjellige tilbydere, men landet på at EMP Secure var en konkurransedyktig og trygg partner for oss som viste god forståelse for vårt behov, sier Rune Strøm Stange, Vice President Technical Operations i Edda Wind Management.