«Color Hybrid» er Ship Of The Year

Skipsrevyens Ship of the year 2019 tildeles “Color Hybrid”. Prisen ble delt ut på NOR-Shipping av statssekretær i Klima- og miljødepartementet, Sveinung Rotevatn.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

- «Color Hybrid»  baner vei for en ny æra i ro-pax-segmentet med tekniske løsninger som går langt i det grønne skiftet, sier juryens leder, og ansvarlig redaktør i Skipsrevyen, Gustav-Erik Blaalid. «Color Hybrid» kan frakte 2000 passasjerer og 500 biler og er verdens største plug in hybrid skip. Skipsrevyen gratulerer!

Ship og the Year 2019. Fra v.: Gustav Erik Blaalid, juryformann og ansvarlig redaktør i Skipsrevyen, Anders Straumsheim, Fosen Yards AS, Kronprins Haakon, Trond Kleivdal, Color Line AS, Gunvor Ulstein, Ulstein Verft AS og Sveinung Rotevatn, statssekretær i Klima-og Miljødepartementet. Foto: Sigbjørn Larsen

- Norge har allerede vist verden hvordan man skaper en elbil-revolusjon, sier statssekretær i Klima- og miljødepartementet, Sveinung Rotevatn. Nå skal vi ta det grønne skiftet videre til havs. Vi har en stolt tradisjon som sjøfartsnasjon, og med satsingen på grønn skipsfart skal vi sikre oss lederposisjonen inn i lavutslippssamfunnet.

Statssekretær Sveinung Rotevatn delte ut prisen Foto: Olav Heggø, Fotovisjon

- «Color Hybrid» er utstyrt med en stor batteripakke som gjør det mulig å manøvrere utslippsfritt inn og ut av fjorden til Sandefjords havn. Dette var blant kravene Sandefjord kommune stilte da vi inviterte interessenter til å søke konsesjon for denne fergestrekningen, sier ordfører i Sandefjord, Bjørn Ole Gleditsch.

- Først og fremst ønsker vi å takke for utnevnelsen til Ship of The Year, sier konsernsjef Trond Kleivdal i Color Line. Color Line legger til grunn for sine investeringer myndighetenes og det internasjonale samfunnets arbeid for å redusere klimagassutslipp. Blant annet var rederiet tidlig ute med å etablere landstrømanlegg i de norske anløpshavnene som rederiet trafikkerer. Fra mai er også landstrøm etablert i Kiel. – Byggingen av verdens største plug-in hybrid skip er i tråd med selskapets ambisjoner om videreutvikling av bærekraftige og miljøvennlige løsninger for norsk skipsfart, sier Kleivdal. Utover den positive effekten på klima og miljø, er kunnskapsoverføringen fra prosjektet en stor fordel for den maritime klyngen. - Over 70 % av leverandørene er fra den maritime klyngen i Norge, sier konsernsjef Trond Kleivdal.

På årlig basis vil «Color Hybrid» redusere utslipp av NOx i bynære områder til null, og CO2-utslippene vil bli redusert med 33%, dersom man sammenligner med ro-pax av tilsvarende størrelse. Reduksjonen i bruk av fossilt brensel vil ligge over 20%.

- Ulstein har med engasjement og skaperglede alltid lagt vekt på å tenke nytt og utfordre det eksisterende sier Gunvor Ulstein, konsernsjef i Ulstein Group. «Color Hybrid» er med sine grønne, og miljøvennlige løsninger, et svært viktig prosjekt både for oss og for den maritime klyngen. Vi vil takke Color Line for et godt og konstruktivt samarbeid gjennom hele byggeperioden og vi ser frem til å levere det fremtidsrettede skipet «Color Hybrid» til rederiet, sier Ulstein.

- Fosen har designet et skip for fremtiden, sier skipsdesigner Per Edvin Tande og administrerende direktør Anders Straumsheim i Fosen Yard. Skipet er designet for å imøtekomme miljøkravene fra Sandefjord kommune og ønsket om energioptimalisering fra Color Line. Om bord er det batterier produsert av Siemens i Trondheim, gear, thrustere og propellsystemer fra Brunvoll i Volda. Vi har allerede høstet stor internasjonal interesse for skipet, sier de to.

-«Color Hybrid» er utstyrt med en 5 MWh stor batteripakke som gjør det mulig å seile utslippsfritt inn og ut av Sandefjordsfjorden. Sandefjord kommune stilte tydelige miljøkrav, som har bidratt til innovasjon, det grønne skifte og til verdens største hybrid-ferge mellom Sandefjord og Strømstad. Dette var kravene Sandefjord kommune stilte da vi hadde konkurranse på seilingstidene, sier en stolt og fornøyd ordfører i Sandefjord, Bjørn Ole Gleditsch.

Hovedaktørene som hedres med prisen Ship of the Year, er aktører som på hvert sitt område representerer noe av det ypperste maritim næring har å by på i Norge. Fosen Yard AS med sin ekspertise på design av ro-pax, Ulstein Verft AS som i generasjoner har bygget fartøy av høy kvalitet, og Color Line som har fraktet millioner av passasjerer, biler og gods mellom våre naboland. I tillegg hedres Sandefjord kommune for å sette klare miljøkrav som skaper innovasjon i maritim sektor og reduserte klimautslipp.

Juryen har bestått av:

  • Harald Solberg, administrerende direktør i Norges Rederiforbund
  • Lars Gørvell-Dahll, bransjesjef - Maritim bransjeforening i Norsk Industri
  • Gustav Erik Blaalid, ansvarlig redaktør i Skipsrevyen – og juryleder

For ytterligere kommentarer: Gustav Erik Blaalid –  916 39 142