Målsettingen med prosjekt Stad skipstunnel er å forbedre fremkommelighet og sikkerhet for sjøtransport forbi Stad. Her fra tunnelåpningen i Kjøde.

Skal bistå Kystverket i bygging av skipstunnel

Etter en anbudsrunde har Kystverket valgt COWI som teknisk rådgiver for byggingen av Stad skipstunnel.

Publisert Sist oppdatert

Kystverket har fått i oppdrag å bygge Stad skipstunnel. Selve byggeprosjektet skal utføres av en hovedentreprenør gjennom en totalentreprise. Det skal lyses ut i 2024 og det kan bli byggestart i 2025, står det i pressemeldingen. 

– COWI vil være en viktig teknisk samarbeidspartner i arbeidet med å få anskaffet og bygd verdens første skipstunnel, uttaler prosjektleder Terje Skjeppestad i Kystverket, i pressemeldingen. 

Avtalen med COWI er en rammeavtale for tekniske rådgivningstjenester for prosjekt Stad skipstunnel, som er inngått etter en anbudsrunde. COWI skal bistå prosjekt Stad skipstunnel med ingeniørarbeid og rådgivning innenfor alle nødvendige tekniske fag. Fag som Kystverket vurderer som spesielt viktige er geoteknikk, geologi, konstruksjoner, tekniske installasjoner, korrosjon, bærekraft/miljø og HMS.

COWI stiller med et team som også omfatter SINTEF og Longvas Oppmåling AS som underleverandører.

Verdien på avtalen er estimert til 30 – 90 millioner kroner. Den har i tillegg en opsjon om innleie av personell. Med opsjonen om innleie har kontrakten en maksimal verdi på 150 millioner kroner.

Skal bidra i alle faser av prosjektet

Prosjektleder for Stad skipstunnel Terje Skjeppestad (t.v.) og Cowis oppdragsleder Espen Viddal ser fram til å samarbeide om byggingen av Stad skipstunnel.

– Med COWI har vi fått på plass en dyktig samarbeidspartner som skal hjelpe oss i arbeidet med skipstunnelen. Vår nye tekniske rådgiver blir med oss frem til tunnelen er ferdig bygget, altså både gjennom forberedende arbeider og i tilbuds-, prosjekterings-, bygge- og avslutningsfasen, sier Skjeppestad.

COWI vil komplettere Kystverkets eget prosjektteam, som i dag består av 10 ansatte, skriver de i pressemeldingen. 

– Vi ønsker å ha en slank prosjektorganisasjon og kan ikke ha all ekspertise innomhus. Gjennom COWI får vi tilført spesialkompetanse innenfor en rekke tekniske fag, som vil komplementere våre egne fagfolk. Vi ser uansett for oss at prosjektorganisasjonen vil bli en del større når vi skal i gang med selve byggingen av skipstunnelen, enten via faste ansettelser, innleie eller avrop gjennom avtalen med COWI, sier Skjeppestad.

Spektakulært prosjekt 

COWI ser fram til samarbeidet med Kystverket og til å bidra til realiseringen av verdens første skipstunnel.

– Vi har tidligere vært designlead på verdens lengste hengebro. Den største, lengste, første – slike prosjekter er noe som trigger oss og som vi ønsker å være med på. Vi har dessuten erfaring og kunnskaper, spesielt innen tunneldrift og fjellhaller, som vi mener passer godt inn i prosjekt Stad skipstunnel, sier COWIs oppdragsleder Espen Viddal.