Skal finna ut korleis batteri-industrien kan bli sirkulær 

Difor får dei 800.000 kroner i tilskot av Vestland fylkeskommune.

Publisert Sist oppdatert

Corvus Energy søkte om tilskot til berekraftig verdiskapning 2023 frå Vestland Fylkeskommune. Dei har fått 800.000 kroner, som skal gå til å finna ut korleis ein kan ta batteri frå linær til sirkulær økonomi, der ein tenker gjenbruk og attvinning - soleis i anden av kva til midlane skal nyttast til. 

Dei skal no setja i gong eit førprosjekt som skal gje kunnskap om korleis ein kan ta maritime batteri frå linærøkonomi inn i sirkulærkonomien.

I søknaden sin skriv dei at det er naudsynt med batteriteknologi for å kutta utslepp i maritm sektor, som står for tre prosent av utsleppa i verda. Dei peikar på at Vestland fylke har vore ein pioner i dette skiftet, og trekk fram ferja «Ampere». 

Bli abonnent hos Skipsrevyen.no

For å få tilgang til dette innholdet trenger du et abonnement med Skipsrevyen.no Pluss-saker inkludert.

Bli abonnent og les denne og mange andre pluss-saker.
Min side

Kjøp abonnement i vår nettbutikk her

Nettbutikk