Skisse av Energy Subsea Construction Vessel

Skal leverer batterier til verdens første nullutslipp subsea konstruksjons fartøy

Corvus Energy er valgt av HAF Power Solutions (HPS) som leverandør av batterisystem til et nytt Energy Subsea Construction Fartøy (ESCV) som skal bygges for rederiet REM Offshore.

Publisert Sist oppdatert

REM Offshore har en moderne flåte på 19 fartøyer for offshore, offshore vind og subsea operasjoner.

Fartøyet har ST-245-design fra Skipsteknisk og vil være det første fartøyet som kan utføre tungt konstruksjonsarbeid i både havvind og subsea med netto nullutslipp. 

Fartøyet vil være utstyrt med dual-fuel metanolmotorer i tillegg til et batterisystem på 1,7 MW Batteriene vil bli brukt til spinnreserve og peak shaving samt regenerering av energi fra løfteutstyret om bord på fartøyet

Økt batterikapasitet nødvendig for å optimalisere energiforbruket

– Dette prosjektet viser at vi er klare til å ta offshore nullutslippsoperasjoner ett steg videre. Fartøyet vil ikke bare være «metanol ready» – det vil faktisk gå på grønt drivstoff. Designet, sammen med innovativ teknologi, gir oss bedre fleksibilitet og effektivitet, samt enda bedre redundans. Vi har forventninger til en betydelig nedgang både i energiforbruk og driftskostnader noe som igjen vil bidra til en enda grønnere fremtid for den maritime sektoren. Den økte batterikapasitet er nødvendig for å optimalisere systemet. Når du bruker et alternativt drivstoff som metanol, spiller batterier en enda viktigere rolle fordi responstiden for dual-fuel-motorer er høy. Økt kapasitet vil tillate oss å utnytte alle energi effektivitetsfordelene en har med batterier enda bedre. Dette inkluderer også muligheten til å regenerere energi fra utstyr om bord, sier Ronny Pål Kvalsvik, Chief Commercial Officer, Rem Offshore.

Han legger til, – vårt valg av integrator som er HPS sammen med Corvus på batteri, reflekterer også REM Offshore sin visjon om å bruke lokale leverandører for en mer bærekraftig og effektiv maritim industri.

Alle hovedpartnere i prosjektet er lokalisert på vestkysten av Norge. Både designselskapet, Skipsteknisk og integratoren HPS holder til i Ålesund, og fartøyet skal bygges ved Myklebust Verft i Gursken, ikke langt unna.

Vil sette en ny standard for offshorefartøy

– Dette prosjektet beviser verdien av samarbeid i et cluster. På grunn av nærheten, har vi funnet veldig gode løsninger. Til nå har batteripakker ofte blitt dimensjonert til et minimum for å muliggjøre spinning reserve i 10 minutter. Å legge til mer batterikapasitet gjør at du får stor økt verdi fra batterisystemet, sier Pål Ove Husøy, VP Sales i Corvus Energy.

Det gjør at du kan bruke dem i alle operasjons modes og du bedrer balanseringen av hele energisystemet slik at du redusere drivstoff forbruket så mye som mulig. I dette tilfellet, når fartøyet skal gå på metanol, så vil økt bruk av batteriene bety kostnadsbesparelser for reder.

Utstyret fra Corvus er planlagt levert i løpet av første halvår 2026 og fartøyet vil settes i drift i andre halvår av samme år.

Kontrakten inkluderer også opsjon på utstyrsleveranser for et andre fartøy.