Foto fra kontraktssignering, fra venstre: Adm.dir Runar Muren i Ulstein Design & Solutions, Endre Matre (Leder teknisk og nybygg) i Westcon, adm.dir Tore Roaldsnes i Bluewild, prosjektleder Geir Heggen i Westcon og salgssjef Lars Ståle Skoge i Ulstein Design & Solutions. Foto: Ulstein Group

Bluewild satser på mer bærekraftig fiskeri

- Vi er svært glade for at det norske virkemiddelapparatet har åpnet opp for nyskaping  gjennom ordninger i Innovasjon Norge, Enova og NOx-fondet, sier Helge Kittilsen, styreleder i  Bluewild. 

Publisert Sist oppdatert

Det Ålesundsbaserte fiskeriselskapet Bluewild har inngått kontrakt med det norske  verftet Westcon, om bygging av en ny fabrikktråler som er planlagt levert før jul i 2023.  Fartøyet og løsningene ombord, skal sørge for miljøvennlig, skånsom og effektiv  fangst, tryggere arbeidsmiljø – og økt kvote- og ressursutnyttelse. 

Hekktråleren er av designtypen ULSTEIN FX101, designet av Ulstein Design & Solutions. En rekke  norske teknologi- og utstyrsleverandører er engasjert for å gjøre denne nyskapende tråleren til  virkelighet. 

– De (Westcon, journ.anm) er en god samarbeidspartner for Ulstein Design & Solutions. Det er gledeleg å se at vi igjen kan levere design og utstyr til et norsk verft for bygging av et innovativt fartøy, sier Erwin Jager, salgssjef fiskeri i Ulstein Design & Solutions.

Ulstein, med hovudkontor i Ulsteinvik, leverer design og engineering, og ei utstyrspakke for kraftsystemet (generatorar, elektromotorar for propulsjon inkludert frekvensomformarar, eit komplett batterisystem, tavler og distribusjonsløysing, og kontrollsystem for kraft- og energistyring) Alle systema er tilknytta det integrerte automasjonssystemet ULSTEIN IAS™ med skybasert datainnsamling via Blue Box.

Skipet får navn etter konseptet «Ecofive»– eco-friendly fishing vessel –utviklet av teamet i Bluewild over flere år. Det skal bidra til mer bærekraftig fiskeri ved å levere solide effekter på områdene miljø,  kvalitet, sikkerhet, økonomi og samfunn. 

– «Ecofive» vil umiddelbart gi økt verdiskaping regionalt og nasjonalt ved at båten skal bygges i Norge.  I tillegg vil prosjektet kunne gi nasjonale og internasjonale markedsmuligheter for designselskap,  utstyrleverandører og verft, sier Tore Roaldsnes, administrerende direktør i Bluewild. 

Åpner for nyskaping 

Siden 2014 har teamet i Bluewild satt bærekraft og nyskaping på dagsorden i norsk fiskeribransje.  

– Basert på egne innovasjonsprosjekter og aktuelle forskningsresultater har vi over flere år utviklet  og formidlet konkrete løsninger for hvordan villfisknæringen kan redusere sitt miljøavtrykk. Samtidig har vi villet bidra til å løse globale utfordringer på human ernæring, samt nasjonale utfordringer på  verdiskaping. Vi er svært glade for at det norske virkemiddelapparatet har åpnet opp for nyskaping  gjennom ordninger i Innovasjon Norge, Enova og NOx-fondet, sier Helge Kittilsen, styreleder i  Bluewild. 

40 prosent utslippsreduksjon 

Beregninger og tester rederiet har utført i samarbeid med skipsdesigner og utstyrsleverandører viser betydelige miljøgevinster.  

– Skipet vil ha et gjennomsnittlig lavt drivstofforbruk og utslipp. Spesielt under tråling i lav fart vil vi kunne oppnå reduksjon av CO2-utslipp på opptil 40 prosent, og NOx-reduksjon på opptil 70 prosent,  sier Roaldsnes.  

– Vi skal også sørge for nullutslipp av restråstoff. Med det kan vi tredoble mengden av råstoff til land, alt med kvalitet for humant konsum. Kort sagt øke kvote- og ressursutnyttelsen, sier han. 

Kvalitet 

Helge Kittilsen forteller at det har vært et glimrende samspill mellom ulike teknologileverandører  gjennom hele utviklingsperioden.  

– Vi har lagt stor vekt på god fiskevelferd, og høy kvalitetsstandard på råstoffet. Det skal vi få til  gjennom et håndteringssystem for trålen som leder fisken inn i et fangstmottak i fartøyet under  vannlinjen. Siden føres fisken levende med rørtransport til vannfylte mottakstanker som gir  reduserte klemskader og stress for fisken. Et våtmottak i store tanker skal gi god restitusjon og holde fisken levende til videre prosessering, sier han.  

Kittilsen legger til at de har latt seg inspirere av hvordan levende fisk blir håndtert i moderne  brønnbåter og lakseslakteri; 

– Elektrobedøving skal gjøre fisken rolig og smertefri, som igjen legger til rette for riktig bløgging med god utblødning. Fisken blir så ført videre gjennom kjølerør som gir lavere temperatur på fisken, og  dermed bidra til bedre utblødning og raskere innfrysing. 

Helge Kittilsen forteller at kvaliteten også skal ivaretas ved rask innfrysing og lav frysetemperatur  som reduserer cellesprengning i fryseprosessen og ved opptining. 

Sikkerheten ivaretas 

Tore Roaldsnes understreker at det har vært svært viktig å ivareta sikkerheten for mannskapet om  bord, og drar fram noen av viktigste punktene; 

• Fartøyet ha reserveløsning for fremdrift med dobbelt sett av propeller, flere motorer og batterier å spille på.

• Det nye mottakssystemet reduserer manuelt arbeid og eksponering for skader ved håndtering av  redskapet.  

• Skrogutformingen vil bidra til mindre brå bevegelser og sjø, og arbeid på dekk blir langt sikrere  som følge av ny dekksutforming.  

• Med separat våt sone unngås store vannmengder på fabrikkdekk og reduserer risiko for tap av  fartøystabilitet.