Arkivfoto av hurtigbåtar i Vågen.
Arkivfoto av hurtigbåtar i Vågen.

Fleire bryt fartsgrensa i Vågen for å kunne manøvrera - no vert fartsgrensa lågare

I eit skriv frå ein privatperson til Kystverket, som Skipsrevyen har fått innsyn, vert det peika på at hurtigbåtane som går inn og ut av Vågen i Bergen ikkje følgjer fartsgrensa.

Publisert

I brevet vert Norled sin hurtigbåt MS «Tyrving» trekt fram for å ha køyrt i 13 knop når den rundar hjørrnet på Skolten på tuppen av Vågen.

I Vågen er fartsgrensa er 8 knop.

Det vert òg peika at hurtigbåtane som går nordover tilsynelatande går så fort som mogleg mellom Nordnes og Skolten. I teksten vert det oppmoda sterkt til å følgja fartgrensa, og ytra eit ynskje om at grensa for fartsauken vert flytta 100 meter lengre ut. Det vil ifølgje skrivet gje ein meir forsvarleg avvikling av trafikken i innseglinga til Vågen, og redusera bølgjene for andre båtar som ferdast i sentrum.

Bli abonnent hos Skipsrevyen.no

For å få tilgang til dette innholdet trenger du et abonnement med Skipsrevyen.no Pluss-saker inkludert.

Bli abonnent og les denne og mange andre pluss-saker.
Min side

Kjøp abonnement i vår nettbutikk her

Nettbutikk