Kritiserer Sjøfartsdirektoratets forslag om bruk av biogass

Havnesjef i Aurland, Tor Mikkel Tokvam, skrev et brev til 150 høringspartnere der han kritiserer Sjøfartsdirektoratets forslag om å tillate bruk av biogass i overgangsfasen til nullutslippskravet i verdensarvfjordene i 2026.

Publisert

- Med det forslaget som ligger på bordet så vil det bli nullutslipp i form av at det blir null cruiseskip. Om cruiseskipene ikke kommer, så blir det ikke noe bruk av ny teknologi, sier Havnesjef i Aurland, Tor Mikkel Tokvam, til Sunnmørsposten.

Han mener blant annet at biogass fortsatt vil gi lokale utslipp i verdensarvfjordene, at det ikke er reelt mulig å få til da få skip kan bruke biogass, og at prisen er mye høyere enn prisen på konvensjonelt drivstoff.

Vil ha landbasert strøm 

Dersom forslaget trer i kraft, frykter han at rederiene heller bytter havn enn å følge kravene, og at Aurland vil stå uten inntekt fra cruiseskip.

Tokvam vil heller at landbasert strøm skal være løsningen.

- I Flåm er landstrøm og veien mot absolutt nullutslipp klart å foretrekke, skriver han i brevet.

Dette vurderer direktoratet som et tilleggskrav i den varige løsningen, men ikke i overgangsfasen. 

Havnesjef i Aurland, Tor Mikkel Tokvam.

- Det blir for sent, mener havnesjefen i Aurland.

Potensielt tap av 100 arbeidsplasser 

Menon Economics har gjort en konsekvensutredning av forslaget fra direktoratet for Aurland kommune, og viser til et potensielt tap av over 100 arbeidsplasser i kommunen målt opp mot 2019.

I brevet ber Tokvam de omtrent 150 høringspartnere om å ta stilling til Aurland kommunes forslag.

Ordføreren i Stranda, Jan Ove Tryggestad, sier at kommunen kan stille seg bak Aurlands behov for hjelp fra staten.

- Forslaget fra Sjøfartsdirektoratet er ikke et svar på det vi har bedt om. Det er mulig det er et svar på spørsmål om teknologiutvikling, men det er ikke et svar på det jeg kaller bærekraftig sosialutvikling.

- Det er ikke noe nytt i direktoratets anbefaling som gjør at vi kan være betrygget på kort sikt at man skal kunne bo og leve i Geiranger i de kommende årene.

Stranda kommunestyre skal ta stilling til Sjøfartsdirektoratets forslag den 30. august.