Administrerende direktør i bransjeforeningen Norske Skipsverft, Asle Strønen, mener det nasjonale virkemiddelapparatet må avgrenses geografisk

- Norske skipsverft diskrimineres

Skipsverft utenfor EØS tilbys ordninger som langt overgår de norske. – Vårt nasjonale virkemiddelapparat må avgrenses geografisk, fastslår årsmøtet til bransjeforeningen Norske Skipsverft.

Publisert

På årsmøtet til bransjeorganisasjonen Norske Skipsverft ble det fastslått at skipsverftene i Tyrkia kan høste av ordninger som langt overgår hva norske myndigheter tilbyr.

– De norske skipsverftene havner bakpå i konkurransen med de tyrkiske verftene, fastslår Hugo Strand, styreleder i Norske Skipsverft i en pressemelding.

Han ledet Årsmøtet 2023 hvor representanter fra 19 av 23 medlemsverft deltok.

– En analyse fra Menon Economics illustrerte et sett kilder til konkurranseulemper for de norske skipsverftene, forklarer Strand.

– Analysen poengterte at Tyrkias svar på GIEK (nå Eksfin), Kredittgarantifondet (KGF) tilbyr garantibrev som garanterer for opptil 70 prosent av kontraktsverdien. Det tilbys også eksportkreditt og garantier gjennom den tyrkiske eksportfinansieringsinstitusjonen Türk Eximbank.

Eksportfinansieringsordningen dekker opp til 85 prosent av kontraktsbeløpet med varighet opptil ett år. I tillegg tilbys bl.a. gebyrfritak, fritak for eiendomsskatt og fritak for merverdiavgift til skipsbyggingsindustrien i Tyrkia. De tyrkiske verftene kan også få utsatt skatt hvis de reinvesterer i verftene.

– Fra norsk side opplever vi det som absurd at norske offentlige fartøyanskaffelser plasseres i Tyrkia hvor myndighetene bevisst lager konkurransevridende ordninger for sin nasjonale industri, sier Asle Strønen, daglig leder i bransjeorganisasjonen Norske Skipsverft.

– Det henger heller ikke på greip at A/S Norge ikke vil betale norske priser for sine nybygg. Vi etterlever selvsagt norske lønns- og arbeidsvilkår i vår prissetting og så opplever vi at Staten selv går til et land med helt andre holdninger til Åpenhetsloven, arbeidsforhold, HMS og bærekraftig produksjon med sine kontraheringer.

– Dette må det bli slutt på, sier Strønen og oppfordrer A/S Norge til å vektlegge de norske standarder i tillegg til pris i sine anbudsinnbydelser.

Private rederier

Fra bransjeforeningens side presiserer man at private rederier selvsagt står fritt til plassere sine nybyggingskontrakter der hvor man mener det passer best.

– Men velger man skipsbyggingsnasjoner hvor arbeidsforholdene er lavere prioritert enn hva man etterlever i Norge, og aksepterer høyere politisk og økonomisk risiko, da må man også si fra seg støtte, garantier og finansiering fra det norske virkemiddelapparatet, mener Hugo Strand og Asle Strønen.