STX Norway Offshore skal bygge en PSV 12 LNG for Solstad Offshore.

Offshoreverftenes fremtid

Etter noen gullår for skipsbygging i Norge (og andre steder i verden), har hverdagen vendt tilbake. Heldigvis klarte noen verft å tjene bra i 2009, og det bygges kostbare skip også i inneværende år, slik at 2010 forhåpentligvis også vil gi gode plussresultater.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Overskriften kunne like gjerne lyde “Skipsverftenes fremtid”, for de siste årene har norsk skipsbygging i stor grad vært ensbetydende med skip for offshore-næringen. Den i seg selv er samtidig blitt svært diversifisert; det er ikke lenger kun PSV’er og AHTS’er det er snakk om, men mange forskjellige typer spesialskip, som konstruksjons- og subsea fartøyer, brønnintervensjons- og seismikkskip og ROV Survey fartøyer.
Tyngdepunktet
Hvis det er ett fylke som utmerker seg innen skipsbyggingsaktivitet i Norge, må det være Møre og Romsdal. Her ligger fire av STX verftene, Ulstein Verft og Kleven Maritime, samt Havyard Tomrefjord som også har hengt seg på offshorebølgen.
Av de 57 offshore nybyggene (inkludert seismikk) i NMI 2009 er over halvparten bygget ved disse verftene (i tillegg leverte STX Brevik 4 nybygg i 2009). Resten av offshoreskipene er spredd på flere skipsbyggere med Havyard Leirvik, Bergen Group, Simek og Westcon som de største.
Redningen ..
Etter en svært skremmende første fire-fem måneders periode når det gjaldt innhenting av nye ordrer, kom regjeringens ”redningspakke” for verftsindustrien med økt ramme for GIEKs garantiordning med 10 milliarder kroner og justering i reglene for GIEK og Eksportfinans. I den forbindelse ble det da opplyst at per dato vil 17 av 29 skipsverft stå uten ordre fra nyttår.
Om dette var startsignalet til fornyet aktivitet, vites ikke, men fra og med slutten av mai kunne det se ut som om noe av optimismen hadde returnert, for i løpet av et par måneder ble det kunngjort flere nye ordrer til norske skipsverft. Muligens var prisene nå kommet ned på nivåer som rederiene fant attraktive.
Færøyske Supply Service plasserte en ordre ved Havyard Group for bygging av “ett opsjon ett” Havyard 833 (nytt design) PSV med levering i mars 2012, henholdsvis juni 2012 hvis opsjonen erklæres av rederiet. Kontraktsverdien er på ca. NOK 350 millioner per skip.
Omtrent samtidig ble det kjent at Rem Offshore ASA bestilte fire nybygg, to ved Kleven Verft AS av typen VS 485, og to ved STX Norway Offshore AS av typen STX 06 CD. Prisen er ca. NOK 350 millioner per skip for Kleven skipene og NOK 375 millioner per skip for STX fartøyene. Kleven båtene skal leveres i juni og september 2011, mens STX leveringene kommer i oktober 2011 og januar 2012.
Gassdrift. I juni ble det opplyst at Solstad Offshore ASA hadde inngått kontrakt med STX Norway Offshore AS (STX) om bygging av ett plattform supply skip av PSV 12 LNG design. Kontraktsverdien er ca. NOK 450 millioner, og levering er satt til november 2011 fra STX Langsten (skrog som vanlig fra Romania). Skipet har fremdriftssystem for både LNG, biofuel og ordinær marine diesel olje.
Meling Supply AS gikk til Kleven Maritime for et nybygg av VS 485 design for utrustning ved Myklebust Verft. Prisen er NOK 375 millioner, og det brakte Kleven Maritimes ordrereserve opp i 11 skip til samlet verdi på 5,3 milliarder. Levering er satt til februar 2011.
Kleven Maritime sikret seg også en ordre for bygging av VS 489 LNG, m.a.o. gassdrift, for Eidesvik Supply AS for levering våren 2012. Prisen for nybygget er i underkant av NOK 440 millioner. Dette blir rederiets fjerde gassdrevne offshoreskip. Eidesvik har opsjon på bygging av et tilsvarende skip for levering i 3. kvartal 2012 til samme pris.
Hellesøy Verft AS kunne også melde om en ordre for det populære VS 485 designet. Kontrahent her er KS Østervik (Solhaug-gruppen) som har en opsjon for nok et fartøy. Her er prisen cirka NOK 350 millioner. Nybygget skal leveres i september 2011, og opsjonsfartøyet, hvis den benyttes, kommer så i mai 2012.
I tillegg til offshoreskipene er det blitt fart på bestilling av nye gassdrevne ferger. Fiskerstrand BLRT skal bygge det som blir utropt til verdens største gassferge for Fjord1 for levering i november 2011. Multi Maritime AS har stått for designet som betyr plass til 242 personbiler og 600 passasjerer/mannskap.
Og når dette skrives, opplyses det at Torghatten Nord har vunnet anbudsrunden på fergestrekningene Bodø-Moskenes og Bognes-Lødingen. Det innebærer bygging av fire nye gassferger. Så blir det spennende å se hvem som sikrer seg byggeoppdraget, eller mer presist; om norske verft er konkurransedyktige. De nye fergene skal være klare til tjeneste senest 1. januar 2013.
.. utfordringen
Garantiordning og en aktiv sommerperiode til tross – hva med konkurranseevnen, inkludert kostnadsnivået fremover? Og i den forbindelse, hva skjedde med anken av dommen i allmenngjøringssaken? Internasjonal skipsbygging er tross alt ikke det samme som å bygge forretningsbygg i Oslo.
Per i dag er prisene for nybygg blitt presset nedover selv om det er tegn på noe lysere klima, inkludert de store skipsverftene i Fjerne Østen. Men det er ikke dermed sikkert at denne smule optimisme spiller over på det norske markedet i stort omfang. Samtidig er det for tiden stor fare for stigende stålpriser, – flere har antydet at økningen kan bli så mye som 30 prosent. Grunnen er den formidable prisøkningen for jernmalm som ble gjeldende fra 1. april.
I alle fall: lavere skipspriser og høyere utgifter går ikke bra i hop. Allmenngjøringssaken kan bli en Pyrrhus seier for LO (“en slik seier til, og jeg vil være fortapt”). For man kan vel ikke tro at Staten alene skal holde verftene i live med bygging av gassferger og andre “statlige” oppgaver. Da har man uansett fjernet seg fra det internasjonale markedet.
Hvis man vil konkurrere, må nå norske verft ut i verden for å finne kontrahentene i større grad enn tidligere. Det kan bli en ny hverdag for mange. For de siste årene har det alt overveiende av leverte nybygg blitt bestilt av norske rederier, nemlig cirka 82/83 prosent i både 2008 og 2009. Etter alt å dømme har disse rederiene nå en velfylt tonnasjeliste, og appetitten for nybygg er heller beskjeden – selv om man tar sommerens nye ordrer i betraktning. Og som man ser ovenfor, er det kun norske rederier som figurerer – bortsett fra ett fra Færøyene.
Mange ganger opp gjennom historien faller verftene for fristelsen og sikrer seg ordrer som de vet, eller burde vite, kan gi tap. Det kan igjen bli faren om ett år eller to.
Et tegn i tiden har dessuten vært at flere bestillinger basert på norsk design skal bygges ute. Merkelig nok har vi ikke sett reaksjoner på det fra fagorganisasjonene.
STX Europe - STX Norway Offshore
Dette koreanskeide selskapet er naturligvis svært viktig for skipsbyggingsaktiviteten i både Møre og Romsdal og for Norge.
Ved siste årsskifte lød ordreboken for “Offshore & Specialized Vessels” på totalt 43 enheter, og i årsrapporten hevdes at STX Europe har posisjonert seg strategisk for å vinne nye kontrakter. Fokus er på utvikling av egne design med fremtidsrettede løsninger.
Det snakkes også om integrasjonen mellom produksjonsaktivitetene i Norge og Romania som er en nøkkel-faktor for konkurranseevnen. Og så kommer det som kanskje ikke er like hyggelig lesning (for norske verft):
“Further build-up of the international presence is important. STX Europe will delive

r its first vessel from Vietnam in 2010. The Asian markets are developing strongly and presence in this region is strategically important to STX Europe. The same applies to the Brazilian market, which has, despite the global financial crisis and downturn, continued its expansion- and investment plan on the offshore side”.
Når det er sagt, trøster vi oss med at STX nok sikkert vil opprettholde sin Norgeslokalisering med tanke på alt som skjer, og som skal skje fremover, og i så henseende ikke minst i de arktiske strøkene. Her ligger nok mye av skipsdesign-utfordringene også.

Slik som ordresituasjonen ser ut nå, kan leveringene i 2011 bli mer enn 50 prosent lavere enn i inneværende år. Men fortsatt er det tid til å kunne forbedre stillingen, men da må ordrene fortsette å strømme inn.
zachs@skipsrevyen.no