Norges første utslippsfrie ferge?

Fergesambandet Hjellestad-Klokkarvik kan få Norges første utslippsfrie ferge. Prototech ved Christian Michelsen Research i Bergen samarbeider med Tide Sjø og miljøorganisasjonen ZERO på utviklingen av teknologien som er basert på brenselceller.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Fergesambandet Hjellestad-Klokkarvik kan få Norges første utslippsfrie ferge. Teknologien er utviklet av Prototech ved Christian Michelsen Research i Bergen, mens Sparebanken Vests allmennyttige virksomhet, Visjon Vest, har vært med på finansieringssiden. Videre er søknader om forskningsmidler sendt både Forskningsrådet og Innovasjon Norge.
Fergen skal drives med elektriske motorer, noe som i seg selv vil være en nyvinning. Men det som gjør prosjektet unikt er teknologien som produserer kraften. Det skjer ved hjelp av brenselceller. I brenselceller finner det sted en kjemisk reaksjon mellom hydrogen og oksygen i luften, noe som igjen genererer elektrisk kraft. Systemet vil bygge på erfaringene med fergen MF “Vågen” som gikk i prøvedrift med elektrisk fremdrift mellom Zachariasbryggen og Akvariet i Bergen i sommer. Innledningsvis ble kraften bare levert av batterier, mens det fra høsten av også ble tatt i bruk hydrogendrevne brenselceller.
Lovende resultater
– Testen var vellykket, og nå vil Prototech ta et steg videre, sier prosjektleder Tomas Ryberg. Prosjektet med brenselcelledrift på båten var i stor grad finansiert gjennom eksterne midler, og Sparebanken Vest var altså en av bidragsyterne.
– Dette har vært en del av Visjon Vests satsing på klimarelaterte prosjekter. Det er viktig å stimulere innovasjonsmiljøene i Bergen som utvikler teknologi til å møte klimautfordringene, sier banksjef Harald Queseth.
– Hordaland fylkeskommune er svært positiv, opplyser Tomas Ryberg i Prototech. Det er likevel for tidlig å si når løsningen kan være på plass, selv om Norge er kommet lenger enn de fleste andre land med brenselcelleteknologi i skip.
Supplyskipet M/S “Viking Lady”, tilhørende Eidesvik Offshore, startet forsøkene for ett år siden med brenselceller drevet av flytende naturgass. Men teknologien har hittil ikke vært benyttet i passasjertrafikk.
– Fremdriftsmaskineri basert på brenselceller kan redusere CO2-utslippene fra skip med mellom 30 og 100 prosent avhengig av teknologisk løsning. Like viktig er det at reduksjonen av NOx- og partikkelutslipp er tilnærmet 100 prosent, forteller Ryberg.