DNVs senior pipeline engineer Ana Paula Franca de Souza og head of operations i Sør-Amerika, Tommy Bjørnsen.
DNVs senior pipeline engineer Ana Paula Franca de Souza og head of operations i Sør-Amerika, Tommy Bjørnsen.

DNV inviterer til industrielt samarbeid

Omtrent 65 prosent av verdens offshore rørledninger er designet og installert basert på DNVs standarder. Nå ser imidlertid DNV behovet for å skaffe mer kunnskap om hvordan slike rørledninger kan motstå trykket på opptil 3000 meters dybde, og inviterer til et joint industry project. Skipsrevyen møtte leder for prosjektet i DNV i Brasil, Ana Paula Franca de Souza.

Publisert

DNV har vært til stede i Brasil siden 1974, og teller totalt 300 ansatte i landet. Dette er like lenge som Brasil har hatt en offshore oljeindustri. Posisjonen DNV har bygget opp er meget sterk. For OSVer som er i operasjon eller under bygging i landet, samt for shuttletankers i operasjon, er det DNV som har størst markedsandel mht klassing.

Alt i alt er DNV involvert i mange prosjekter i Brasil, og naturlig nok er Petrobras en viktig partner. Men i følge DNVs head of operations i Sør-Amerika, Tommy Bjørnsen, er ikke selskapets gode navn ensbetydende med enkel tilgang på arbeidskraft. Han opplyser at det investeres mye i de ansatte for å beholde den nødvendige kompetansen. Likevel er det vanskelig å beholde folkene, og det skjer at betalingsvillige selskaper omtrent “kjøper” den nødvendige kompetansen fra ander selskaper. For en del norske aktører som ikke går inn for å være på topp lønnsmessig, betyr det at andre goder blir meget utslagsgivende. For én ting er klart, i Brasil er jobbmarkedet meget volatilt.

Inviterer til samarbeid

Da Skipsrevyen avla DNV i Rio de Janeiro et besøk nylig, lå fokuset på et nytt joint industry project rettet mot offshore rørledninger på dypt vann, og godstykkelsen på stålet i disse. Operasjoner på stadig større dyp, opptil 3000 meter, påfører rørledningene et enormt trykk – og tidvis kollapser også rør med tykt gods.

Målet med et nytt samarbeidsporsjekt skal være å utforske den optimale balansen mellom gjennomførbarhet, sikkerhet og kostnad forbundet med produksjon og installasjon av slike rørledninger. Tykt gods krever dyrere stål og er vanskelig å installere. DNV ønsker å samarbeide med både rørprodusenter, engineering- og design-selskaper, samt oljeselskaper. Et potensielt resultat av arbeidet kan bli en revisjon av DNVs egen standard OS-F101.

Leder for prosjektet i DNV, Ana Paula Franca de Souza, forklarer imidlertid at det i dag ikke foreligger noen samarbeidsavtaler. Men hun trekker naturlig nok frem Petrobras som en spesielt aktuell samarbeidspartner. Prosessen fremover vil bestå av dialog med andre potensielle partnere, før man i november satser på å ha en klar plan.

Det er spesielt i de ekstreme forholdene i Brasils pre-salt-felt en optimalisering av rørledningene vil bli positivt mottatt, men DNV tror det vil komme hele industrien til gode. Dette har selvfølgelig sammenheng med at tiden for “easy oil” ser ut til å være over, og at oljeselskapene må operere i stadig mer krevende områder.

– Vi er i en fase der målsetningene er klare, men vi trenger å samle mer kunnskap og erfaring. Fra dette industrielle samarbeidsprosjektet vil anbefalingene og mulige oppdateringene til standarden få omfattende konsekvenser, så vi ønsker oss en bred deltagelse, avslutter Ana Paula Franca de Souza i DNV.