Gå til innhold
Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto

Dersom høringsforslaget til Sjøfartsdirektoratet blir tatt til følge, vil det bli forbudt å bruke scrubbere verdensarvfjordene. Man vet for lite om skadepotensialet til utslipp fra eksosvaskesystem, skriver direktoratet. 

Forbudet vil gjelde både åpne, lukkede og hybride systemer.

Sjøfartsdirektoratet foreslår  også at drivstoff som brukes mens skipet er i disse fjordene har et maksimalt svovelinnhold på 0,10 vektprosent.

De begrunner forslaget med at flere høringsinstanser har gitt innspill om at det ikke er ønskelig at skip skal kunne bruke tungolje og eksosvaskesystem i verdensarvfjordene. I løpet av sommeren 2018 har Sjøfartsdirektoratet mottatt rapporter som viser forurensing i sjøen fra eksosvaskesystemene i form av sotpartikler og skumaktig/oljelignende utslipp.

- Selv om utslippene skulle være ufarlige, er de uønsket. Verdensarvfjordene er regnet som terskelfjorder og har begrenset vannutskifting. De er derfor sårbare for opphoping av tungmetaller, heter det.

Bjørn Pedersen, avdelingsdirektør i Sjøfartsdirektoratet
Bjørn Pedersen, avdelingsdirektør i Sjøfartsdirektoratet

Vet for lite

I tillegg påpeker direktoratet at man vet for lite om skadepotensialet til utslipp fra eksosvaskesystem og akkumulering av tungmetaller i terskelfjorder, og dette taler for å forby slike systemer i verdensarvfjordene.

- Dette betyr i praksis at man må bruke marin diesel, eller LNG, om man skal inn i fjordene. Det er ikke noe problem, det gjør alle skip også de gamle, sier Bjørn Pedersen avdelingsdirektør i Sjøfartsdirektoratet til Skipsrevyen. - Men dette vil sørge for at vi får en reduksjon i røykdannelsen, sier han.

Når det gjelder lukkede eksosrensesystemer, så slipper de ikke noe ut i fjordene, men produserer mye damp som igjen blir liggende som skyer/røyk over fjordene. Dette er heller ikke ønskelig fordi det er nettopp naturskjønnheten som er den viktigste opplevelsen for turister og andre i områdene, mener direktoratet.

Tøffere med NoX-krav

Det er først når man strammer inn grensen for NoX-utslipp at eldre skip vil få problemer med å tilfredsstille kravene.

- Fra første januar 2020 sier vi at NoX-utslippene skal være tilsvarende nivå 1 i marpool. Det er en liten reduksjon, men for flere av de eldre skipene så blir det for tøft, mener Pedersen.

- I 2022 skjerpes kravene ytterligere og da vil enda flere skip falle fra. Og fra 2025 krever vi at 80% av NoX-utslippene skal fjernes med et rensesystem, legger han til.

Det er verdt å merke seg at et skip som forbrenner LNG vil oppfylle alle disse kravene.

I tillegg foreslår de et forbud mot forbrenning av avfall om bord i skip i verdensarvfjordene. De begrunner det med at seilasen og oppholdstiden i verdensarvfjordene er relativ kort, og at det vil være uproblematisk for skipene å utsette forbrenning av avfall til etter at de har seilt ut av verdensarvfjordene.

Ola Elvestuen Arkvifoto: Andrea Bærland
Ola Elvestuen Arkvifoto: Andrea Bærland

Steg i riktig retning

Sjøfartsdirektoratet har varslet at de vil ha miljø som fokus i 2019. Det betyr også at det vil gjennomføres kontroller på skip i fjordene.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) er ønsker forslagene velkommen.

– Regjeringen ønsker å redusere utslippene fra cruiseskip. Det vil være et steg i rett retning dersom det blir strengere krav til skip i verdensarvfjordane, sier Elvestuen