Gå til innhold
Annonse
"Ronja Supporter" døpes i dag. Foto: Aas Mek. Verksted
Annonse

Aas Mek. Verksted har overlevert sitt byggenummer 196, en brønnbåt av typen AAS 1802 ST til rederiet Sølvtrans. 

Brønnbåten som lørdag døpes i Ålesund får navnet M/S "Ronja Supporter" er søsterskipet til "Ronja Challenger" som ble leveri i april med byggenummer 194.

Fartøyets lengde o.a er på 69,86 m, lengde p.p. på 66,98 m, samt en bredde på 12 m. Brønnbåten har en servicefart på 12,6 knop. 

Lastekapasiteten er på 1800 m3 fordelt på to lasterom med skyveskott og trykk laste- og lossesystem, og arrangert med rederiets spesielle tverrskips sirkulasjonssystem for optimal utnyttelse av tankvolumet og lukket transport.

Sortering, transport avlusing

Fartøyet er utstyrt og arrangert spesielt for føring av levende fisk i lukket system og er også utrustet med Sølvtrans sitt spesielle lastesystem for ferskvann behandling.

Båten er arrangert for sortering, smolt transport, avlusing med filter for oppsamling av lus og UV-behandling av alt sirkulasjonsvann. Fartøyet kan trykklosse med en trykkhøyde på opptil syv m. Dette er arrangert spesielt for å kunne trykklosse direkte til slakteri eller mottakstanker på land.

I maskinrommet er det montert en hovedmotor type Wartsila 8L20 på 1600 kw ved 1000 rpm, som er tilkoblet et Scana Volda gear og propellanlegg.

Alle system, maskineri, overvåking og lignende skal fjernstyres og logges fra bro via automasjonsanlegg.

Sølvtrans, som per dags dato har en flåte på 20 fartøy venter også en leveranse fra Kleven i mars 2017, på brønnbåten "Ronja Ocean".

Så fort dåpen er er overstått går ferden til Skottland, hvor "Ronja Supporter" går inn i en femårig kontrakt for Scottish Salmon Companies sine oppdrettsanlegg.

En nærmere omtale av fartøyet kommer i Skipsrevyen 8/2016.