Ny brønnbåt med femårskontrakt

"Ronja Ocean" leveres fra Kleven 1. mars 2017. Foto: Sølvtrans

Sølvtrans og Oppdretternes Miljøservice har inngått en femårig leieavtale for brønnbåten «Ronja Ocean», det skriver partene i en pressemelding. 

Oppdretternes Miljøservice AS er et samarbeid mellom de lokalt eide oppdretterne SinkabergHansen, Midt-Norsk Havbruk, SalmoNor, Emilsen Fisk og Bjørøya, samt Val videregående skole.
Gjennom sitt samarbeid gjennom OMS oppnår eierselskapene stordriftsfordeler som muliggjør blant annet langtidsavtaler av brønnbåter.

Den nye langtidsavtalen er inngått for nybygget «Ronja Ocean», som har en kapasitet på 3.200 m3. Avtalen har en varighet på minst 5 år.

«Ronja Ocean» skal leveres fra Kleven 1. mars 2017.

«Ronja Ocean» blir den fjerde brønnbåten som går inn i langtidsavtale for OMS, og vil gi OMS en totalt brønnbåtkapasitet på 8600 m3

– Båten er videreutviklet i fra våre to nybygg som kom ut i 2013 og 14 og er spesielt egnet for dagens utfordringer med lus, dette er første brønnbåt med ekstra vannkapasitet for gjenbruk av ferskvann, forklarer administrerende direktør for Sølvtans, Roger Halsebakk i pressemeldingen.