Inge Bøen, administrerende direktør i Hydroniq Coolers.

Sterk fremgang for Hydroniq Coolers

I 2023 omsatte Hydroniq Coolers for 72,5 millioner kroner. Det var en bedring fra 63,5 millioner kroner i 2022, og over den tidligere omsetningsrekorden fra 2020.

Selskapets resultat før skatt endte på 8,8 millioner kroner, en markant forbedring fra 0,5 millioner kroner i 2022.

– Det følges godt å kunne gi noe tilbake til våre tålmodige og langsiktige hovedeiere i SMV Invest, som har støttet oss i tykt og tynt over mange år, sier Inge Bøen, daglig leder i Hydroniq Coolers AS, i en pressemelding. 

Sjøvannskjøling

Hydroniq Coolers er en leverandør av kjølevannsløsninger og varmevekslere til skipsbyggingsmarkedet og utvalgte landbaserte anlegg. Navnet «Hydroniq» henspiller på temperaturregulering ved bruk av væske.

Innen skipbyggingsmarkedet leverer selskapet marine kjølesystemer som anvendes for å redusere temperaturen til motoren og andre støttesystemer ved hjelp av sjøvann, slik at maskinene og kritisk utstyr ikke overopphetes. 

Det er særlig selskapets «Rack» sjøvannskjøler som har økt i popularitet de siste årene. Den skiller seg ut fra andre kjølere ved at den er integrert i skroget under fartøyets hovedmaskinrom, slik at den ikke trenger å oppta verdifull plass i maskinrommet på båten.

Høyere serviceinntekter

Omsetningsøkningen og den gode resultatutviklingen fra 2022 til 2023 skyldes delvis salg av nye systemer til nye skip som skal bygges, og delvis økte inntekter fra vedlikehold og oppgradering av en raskt voksende installert base av sjøvannskjølere.

På grunn av plass-, energi- og kostnadsfordelene som systemene til Hydroniq Coolers gir, har stadig flere fartøystyper tatt dem i bruk. I tillegg til brønnbåter og fiskefartøy, har selskapet det siste året blitt bedt om å levere selskapet sjøvannskjølere til blant annet tankskip, kabelleggere, taubåter og cruisefartøy.

– I løpet av de 12 årene siden selskapets hovedprodukter «Rack» og «Pleat» kom i markedet, har vi bygd en stadig større installert base. De siste årene har mange systemer måtte gjennomgå regelmessige fem- og tiårsklassifiseringer. Det bidrar positivt, særlig når nybyggmarkedet for skip fortsatt ikke har nådd gamle høyder, legger Inge Bøen til.

Fra sjø til land

De senere årene har selskapets teknologi i økende grad også blitt tatt i bruk i landbaserte næringer. 

Blant annet har Hotel Alexandra Loen i Stryn redusert energiforbruket sitt med 40 prosent etter å ha installert et kjølesystem fra Hydroniq Coolers. Aluminiumsverket Hydro Sunndal har også fått levert kjølere fra Hydroniq Coolers. For noen år siden gjorde Tonstad Kraftverk i Agder det samme.

– At teknologien vår har tar turen fra sjø til land er morsomt, men prinsippet for varmeveksling er jo det samme begge steder, enten man skal hente varme eller fjerne den. Vi opplever at de fleste næringer i økende grad er opptatt av energieffektivisering, og derfor vinner vi stadig flere kontrakter på land også, sier Inge Bøen.