Gå til innhold
Annonse

EUs største shipping-nasjoner er dårligst i klassen

Illustrasjonsfoto: Pixabay
Illustrasjonsfoto: Pixabay

Hellas, Kypros, Italia, Portugal og Kroatia er blant Europas verste nasjoner når det gjelder klimapåvirkning. Det viser en nye rangering av bærekraftighet hos International Maritime Organization (IMO)

Annonse

-EUs største flaggnasjoner mottok nesten utelukkende negative poeng, gitt deres nærmest fullstendige mangel på ambisjoner i klimaforhandlingene, skriver organisasjonen Transport & Enviroment (T & E) i en ny rapport.

Tyskland, Belgia, Frankrike, Sverige og Danmark blir derimot rost for å jobbe for ambisiøse klimamål.

-Da Europa-parlamentet krevde tiltak for å reduserer utslippene i 2017, uttalte de store europeiske maritime nasjonene om at EU ikke bør regulere frakt, da alle gjorde sitt beste for å få ting gjort innenfor IMO, sier Faig Abbasov, fraktoffiser ved T & E. Men de samme statene arbeider nå for å bremse fremgangen på en klimaavtale for frakt i IMO, la han til.

Studien ble kjent etter at EU-medlemslandenes klimautsendinger diskuterte maritime utslipp i en rådsgruppe onsdag.

Den 3. april skal IMO vedta en innledende plan for å kutte klimagassutslipp fra skip. Men sørlige og østlige EU-land var generelt langt mindre ambisiøse enn deres nordlige EU-kolleger, skriver T & E.

Ingen utslippsreduksjonsmål

Frakt utgjør rundt 3% av de verdensomspennende CO2-utslippene, men det er fortsatt en av de få sektorene i verdensøkonomien uten spesifikke utslippsreduksjonsmål.

I fjor støttet Europa-parlamentet et endringsforslag til EU-lovgivning som ville regulere frakt i henhold til utslippsordningen (ETS), verdens største karbonmarked og flaggskipspolitikk for å bekjempe klimaendringer.

Under klausulen vil frakt bli ETS-regulert fra 2023 dersom IMO ikke godtar globale tiltak for å bekjempe global oppvarmingsutslipp innen 2021.

IMO skal møtes i april for å vedta sin opprinnelige strategi for å kutte utslippene i sektoren, mer enn 20 år etter at den først ble pålagt å gjøre det i Kyoto-avtalen fra 1997.

Utfordringene under de kommende forhandlingene inkluderer:

En avtale om et langsiktig utslippsreduksjonsmål, en forpliktelse til umiddelbar handling, og bestemme korte, middels og langsiktige reduksjonstiltak.

PS: Siden Norge ikke er medlem av EU, er ikke vi tatt med i rangeringen.

Annonse