- Tallene som ble avdekket knyttet til mobbing og trakassering er svært alvorlige, sier sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide.

Nå starter arbeidet med å bedre arbeidsmiljøet til sjøs

Én av fire ansatte som jobber på sjøen sier at de har blitt mobbet eller trakassert det siste året. Det viser undersøkelser både fra Norsk Sjømannsforbund og Sjøfartsdirektoratet.

- Dette må vi gjøre noe med. Sjømannsforbundet og Sjøfartsdirektoratet har gjort arbeidet med å avdekke utfordringene, og nå har alle i bransjen et felles ansvar for å gjøre det vi kan på våre områder. Rederiene i NHO Sjøfart sysselsetter mellom fire og fem tusen sjøfolk, og vi som arbeidsgiverforening må også gjøre det vi kan for at de ansatte har det bra på jobben. Det er også et veldig godt utgangspunkt at alle de maritime organisasjonene både på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden er enige om at det må jobbes både mer og bedre med dette enn vi har gjort til nå, sier adm.dir. Frode Sund i NHO Sjøfart.

NHO Sjøfart har fått støtte fra Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse til å gjennomføre et bransjeprosjekt der målet er gjøre rederiene bedre i stand til å svare på disse utfordringene. 

Det er inngått samarbeid med Vissa AS som har kompetanse på psykologi, organisasjonspsykologi og ledelse. Prosjektet vil involvere både ledelse, HR-funksjoner og sjøansatte i rederiene, bl.a. gjennom samlinger. Den første samlingen med HR-ansatte er allerede gjennomført, og neste uke blir det workshop med hurtigbåtassessorer.

I tillegg til opplæring og bevisstgjøring, er det et mål å utvikle felles verktøy og standarder som kan benyttes i alle rederiene. Fagsjef i NHO Sjøfart, Evelyn Blom-Dahl er ansvarlig for prosjektet. Hun ser også tiltakene i sammenheng med regjeringens strategi for likestilling og mangfold.

Evelyn Blom-Dahl og Frode Sund i NHO Sjøfart.

- Vi vet at fravær og frafall kan ha sammenheng med arbeidsmiljø, og det gjør det heller ikke enklere å rekruttere hvis bransjen kommer dårlig ut i arbeidsmiljøundersøkelser. Vi har veldig stor tro på at dette prosjektet vil bidra til å gjøre både rederiene og de ansatte bedre på å forebygge og å håndtere situasjoner med mobbing og trakassering, sier Blom-Dahl.

- Dette er en gledens dag. Etter at Sjømannsforbundet tok initiativet til å avdekke det reelle omfanget av denne utfordringen i næringen gjennom sin undersøkelse tidligere i år, så har de fleste aktørene i næringen respondert svært konstruktivt. NHO sjøfart er en av disse, og dette initiativet fra deres side er viktig for hele næringen. Sjømannsforbundet gleder oss til å jobbe videre med dette sammen med hele næringen og NHO Sjøfart i tiden som kommer, sier leder i Norsk Sjømannsforbund, Kurt Inge Angell.

- Tallene som ble avdekket knyttet til mobbing og trakassering er svært alvorlige, og når vi presenterte funnene var det viktig for oss å både ta et eget ansvar for hva vi kan gjøre bedre, men også få frem at dette er noe vi må løse i fellesskap i næringen. Det prosjektet som NHO Sjøfart starter, med støtte fra Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse, er et konkret tiltak som vi er sikre på vil gi resultater. På samme måte jobber vi i direktoratet nå med konkrete tiltak, blant annet gjennom neste års fokusområde, sier sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide.