Taubåten «NH3 Kraken» (1MW) vil bli det første marine fartøyet som bruker ammoniakk som drivstoff.

Ny rapport peker på ammoniakkens potensial som rent drivstoff for den maritime industrien

Amogy publiserte nylig undersøkelsen "Ammoniakk som en ren energiløsning for maritimt bruk". 

– Vi ser at ammoniakk er blant de mest attraktive løsningene for at næringen skal kunne avkarbonisere skipsfarten. Rapporten belyser årsakene til at ammoniakk er en favoritt blant de alternative drivstoffene, men gir også et innblikk i politikken og regelverket som kreves for å realisere potensialet. Vi er overbeviste om at ammoniakk vil spille en sentral rolle i energiomstillingen, og Amogys teknologi er nøkkelen til å utnytte dens fulle potensial, sa Seonghoon Woo, administrerende direktør og medgründer av Amogy.

Rapporten beskriver pilotprosjekter der ammoniakk brukes som drivstoff og sammenligner ammoniakks potensial med andre alternative drivstoff. 

Rapporten trekker også frem de viktigste betingelsene som er nødvendige for å kunne innføre ammoniakk bredt i skipsfarten, står det i pressmeldingen fra selskapet. 

Teknologiske fremskritt har gjort at ammoniakk er blitt et lovende drivstoff for et bredt spekter av fartøy. For å realisere det store potensialet kreves en kombinasjon av insentiver for produksjon, forutsigbare politiske betingelser og standardisering av praksis gjennom hele den maritime verdikjeden. Rapporten undersøker ammoniakks sentrale rolle for å avkarbonisere den maritime næringen.

Hovedtrekkene i rapporten er:

  • Pilotprosjekter- og demonstrasjoner der ammoniakk benyttes som energibærer og drivstoff

  • Ammoniakks betydelige potensial for avkarbonisering i ulike fartøyklasser

  • Ammoniakks ytelse sammenliknet med andre drivstoffalternativer

  • Kritiske betingelser og bransjeinitiativ for utbredt gjennomslag i den maritime sektoren

– Det er en felles ambisjon i den maritime næringen å finne de gode grønne løsningene. I Amogy er vi stolte av vårt bidrag til utviklingen, og funnene i vårt siste white paper, avslutter Woo.

Hele rapporten kan du lese her.