Eidesviks Offshore sin PSV «Viking Energy» er verdens første utslippsfrie offshoreskip.

Ammoniakk som energibærer

Torsdag åpner GCE Blue Maritime nytt seminar om ammoniakk som energibærer. - Vi vil ta et dypdykk i sikkerhet, verdikjede, distribusjon og tilgang til ammoniakk for maritim bransje.

Publisert Sist oppdatert

Torsdag arrangerer GCE Blue Maritime seminar om ammoniakk som energibærer. Der vil flere foredragsholdere holde innlegg for å fortelle om sitt synspunkt på saken, og invitere til spørsmål og debatt.

Innledningsvis åpner André Risholm, CEO i Amon Maritime, som driver prosjektutvikling innen maritim bransje med mål om bli et av verdens første karbonnøytrale shippingselskap. Han har temaet "Leder det grønne skiftet innen shipping". I prosjektporteføljen til selskapet finner vi prosjekter og selskaper som satser på alt fra bunkring, lagring, frakt og distribusjon, og skip som skal driftes på ammoniakk.

Eivind Finne Riley, Senior Engineer, Alternative Fuels & Piping Systems, DNV, vil gå inn på reguleringer, sikkerhet og klasseselskapenes vurdering av ammoniakk.

Deretter tar Anne Mari Relling, Senior Engineer, Skipsteknisk, ordet. Skipsteknisk er et uavhengig skipsdesign-selskap med hovedkontor i Ålesund. De har vært delaktig i flere utviklingsprosjekter under grønt skipsfartprogram, og i seminaret 16. februar vil Anne Mari Relling fra Skipsteknisk dele erfaringer fra pilotprosjektet i Grønt Skipsfartsprogram hvor en ammoniakkdrevet tråler for Lerøy Havfisk ble utredet.v