Illustrasjon av Azane Fuel Solutions sitt bunkerfartøy med Amogy sin teknologi.

Vil bygge bunkringsskip for ammoniakk med teknologi fra Amogy

Azane Fuel Solutions lanserer konsept for bunkringsskip for ammoniakk, og signerer intensjonsavtale med Amogy.

Det går fram i en pressemelding fra selskapene. Dei hevdar at avtalen kan bidra til å redusere karbonutslippene fra store havgående fartøy. 

Azane Fuel Solutions er et norske selskapet som utvikler bunkringsterminal for ammoniakk, og Amogy Inc, utvikleren av ammoniakk-til-kraftteknologi. 

Det var under Argus Clean Ammonia Europe Conference kunngjorde de at de har signert en intensjonsavtale. Avtalen innebærer å utforske den tekniske og kommersielle gjennomførbarheten av å integrere Amogys ammoniakk-til-kraftsystem om bord på et bunkringsskip utviklet av Azane. 

- Vårt mål med det nye bunkringsfartøyet er å muliggjøre reduksjon av karbonutslippene fra shippingindustrien. Det er derfor helt naturlig å sørge for at fartøyet selv har så lavt utslipp som overhode mulig. Amogy har utviklet en unik og lovende teknologi som kan bidra til at vi når vår strategiske ambisjon om å tilby nullutslipps-bunkerløsninger for havgående skip, sier Håkon Skjerstad, administrerende direktør i Azane Fuel Solutions.

T.v. Azane fuel solutions, administrerende direktør, Håkon Skjerstad, T.h. Amogy Norway, daglig leder, Christian Berg

Samarbeidet inkluderer også utforskning av den tekniske og kommersielle gjennomførbarheten av å integrere Azanes løsning for drivstofftilførsel av ammoniakk i Amogys Power Pack, skriver de. 

Azane har utviklet et konsept for et bunkringsskip som bruker ammoniakk som drivstoff og et komplett system for håndtering av ammoniakklast. Selskapet søker nå løsninger som muliggjør karbonfri drift for bunkringsskipet. 

Når det er fullt utviklet, planlegger Azane å tilby ammoniakk-bunkringsskipene til havner som Hamburg, Rotterdam, Antwerpen, Singapore og andre nøkkelhavner.

Amogys ammoniakk-til-kraftløsning har som mål å redusere karbonutslippene fra energikrevende sektorer, inkludert skipsfart, kraftproduksjon og tungtransport. 

Med Amogys løsning vil det planlagte bunkringsskipet kunne oppnå nullutslipp uten at det går på bekostning av operative og sikkerhetsmessige krav, hevder de. 

Amogy og Azane skal nå å utforske kompatibiliteten til teknologiene sine og det kommersielle potensialet til de kombinerte løsningene. Målet er å samarbeide om et pilotprosjekt for å utvikle bunkringsskipet med ammoniakk-til-kraftløsningen for kommersielle drift.

- Ved å bruke teknologien vår kan Azane Fuel Solutions levere ren ammoniakk til skip globalt og unngå utslipp fra bunkringsoperasjonen. Dette vil være den første i sitt slag for dette segmentet. Bunkringsløsninger er en sentral brikke i puslespillet for å gjøre ammoniakk tilgjengelig som et utslippsfritt drivstoff, sier Christian W. Berg, administrerende direktør i Amogy Norway.