Ammoniakk brenselsceller i drift – med Rune Tveit, Project Manager og Caroline Stephansen, Manager Test & Assembly.

Gjennombrudd innen ammoniakk brenselceller: - Veldig stolt

Alma Clean Power har gjennomført vellykket testing av verdens første 6 kW ammoniakk brenselcellesystem.

Publisert Sist oppdatert

Oppnåelsen representerer en betydelig milepæl mot økonomisk levedyktig og utslippsfri havgående skipsfart, skriver selskapet i en pressmelding. 

Alma Clean Power har som målsetning å utvikle modulariserte SOFC-systemer (fastoksid brenselscellesystemer) for applikasjoner i havrommet, og enheten på 6 kW er den første byggesteinen til en komplett 100 kW SOFC-modul. 

Testen validerer selskapets design av et brenselcellesystem med direkte ammoniakktilførsel (DAFC), og leverer en elektrisk virkningsgrad på hele 61-67%.

- Jeg er veldig stolt av Alma-teamet og deres imponerende prestasjoner i løpet av et drøyt år med systemutvikling. Så vidt vi vet, er dette den høyeste effekten som noen gang er demonstrert med fastoksid ammoniakk brenselceller, sier Bernt Skeie, administrerende direktør i Alma Clean Power.

Administrerande direktør i Alma Clean Power, Bernt Skeie.

I pressemeldingen skriver det at Almas teknologi muliggjør direkte tilførsel av ammoniakk til brenselcellesystemet, og omgår behovet for energikrevende forbehandling som omdanner drivstoffet til hydrogen før strømproduksjon. 

Med betydelig høyere virkningsgrad sammenlignet med tradisjonelle forbrenningsmotorer, har denne teknologien potensial til å gjøre ammoniakkdrevne maritime energisystemer økonomisk levedyktige for rederier, hevder de. 

Grønn ammoniakk, produsert ved elektrolyse med strøm fra fornybar energi, er et karbonfritt drivstoff med potensial til å dekarbonisere de maritime næringene. 

Alma sitt SOFC-system kjøres nå sømløst hele døgnet, og fjernovervåkes med et avansert sikkerhets- og kontrollsystem. SOFC-modulene er forbrenningsfrie og har ingen roterende deler. De er designet til å kjøres autonomt og vedlikeholdsfritt over lange intervaller. 

- Det er givende å se at systemet går stabilt og leverer jevn strømproduksjon. For å samle kunnskap og finjustere oppsettet, vil testingen fortsette gjennom sommeren. Deretter går vi videre med sammenstilling og testing av en komplett 100 kW modul som skal være utgangspunktet for større