Store endringer i losplikten fra årsskiftet

I Nasjonal transportplan varslet regjeringen en gjennomgang av lostjenesten. – Vi vil foreta noen justeringer på bakgrunn av høringen på forsommeren i år, selv om hovedtrekkene i høringsforslaget blir videreført, sa fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen på årsmøtet i ShortSea-gruppen i Rederiforbundet.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

- Det er helt avgjørende å ivareta sjøsikkerheten langs vår sårbare kyst. Gjennomgangen av losordningen er basert på at dagens sikkerhetsnivå skal videreføres. Jeg vil få til en tilpasning som tar hensyn til trafikkbildet og eksisterende infrastruktur og hjelpemidler knyttet til navigasjon. Endringene i losplikten vil innebære at mellom 10 og 15 prosent av den trafikken som er lospliktig i dag, vil bli fritatt fra losplikten fra neste år, sa fiskeri- og kystministeren.
- Videre vil ordningen med farledsbevis forenkles. Fokuset vil bli endret fra en vektlegging av formelle krav til fartstid og seiling på norskekysten, over til faktisk prøving av kompetanse. Sammen med en omlegging av avgiftssystemet innebærer dette at det vil bli enklere og mer økonomisk lønnsomt for skipsfartsnæringen å seile med farledsbevis fremfor å ta los om bord, sa Berg-Hansen.
- Gevinsten vil være lavere kostnader for både Kystverket og skipsfartsnæringen. Samtidig vil vi ivareta sikkerheten på dagens nivå gjennom den kvalitetssikring som legges inn i farledsbevisordningen. Den samlede kostnadsreduksjonen for lostjenesten er anslått til ca. 29 millioner kroner. Jeg tar sikte på at nye forskrifter om losplikt og losavgifter kan tre i kraft fra årsskiftet, sa fiskeri- og kystministeren.