Jan Kjetil Paulsen Foto: Bellona

Landstrøm er like naturlig som veier

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Å bygge infrastruktur for landstrøm langs norskekysten er like naturlig som å bygge veier. Det mener Bellona. I en mulighetsstudie skriver organisasjonen at ved å bygge landstrøm for både gods- og cruisetrafikk vil dette gi en reduksjon i CO2 utslipp på 365.000 tonn. Like mye som 5% av biltrafikken. Mens NoX-utslippene kan reduseres med like mye som 58% av biltrafikken.

I årets statsbudsjett står det at Stortinget ber regjeringen sikre at Enovas mandat omfatter utbygging av landstrøm for cruiseskip i kommunal eller privat regi. Det rimer ikke for Bellona.

Statlig ansvar

- Det er rett og slett en for stor oppgave til at hver enkelt havn skal bestemme om man skal bygge landstrøm. Dette må være en statlig oppgave, sier seniorrådgiver Jan Kjetil Paulsen til Skipsrevyen.

Han mener arbeidet går for sakte og ber aktørene tenke større når de skal bygge opp slike anlegg. Når kabelen først skal legges til havnen, kan man også utnytte denne til å lade biler, busser eller andre fartøy.

- Om ti år vil store deler av bil- og bussparken være elektrifisert. Da er det viktig at kystsamfunnene har tilgang på tilstrekkelig kraft som både privatpersoner, offentlige virksomheter og kommersielle aktører kan benytte mener Paulsen.

Han sier Norge har gode erfaringer med å bruke insentiver for å gjennomføre endringer. Og mener landet trenger alle verktøyene for å lykkes.

- Det er store mengder energi som skal til, det er mange aktører som skal spille på lag, alle skip har forskjellige behov og halvparten av skipene kommer fra andre land avslutter Paulsen.

Kystrederiene vil satse på hybrid

Kystrederiene støtter tankegangen til Bellona om en mer statlig styrt utvikling av havnene. De ønsker at Kystverket skal få mer ansvar, og peker i retning av hvordan luftfarten er organisert.

- Gi oss et «havinor», sier Administrerende direktør Tor Arne Borge til Skipsrevyen. Dette krever imidlertid at Kystverket forsterkes med tilstrekkelig kompetanse, ressurser og et mandat som bringer oss fremover forteller han videre.

Tor Arne Borge administrerende direktør i Kystrederiene. Foto: Per Dagfinn Wolden, Moderne Transport

Han er dog mer tvilende til at å satse alt på landstrøm er den rette veien fremover. Borge ser for oss en større satsing på teknologi for hybridbåter som kan bruke strøm inn og ut av havn. På den måten kan man også overføre bruk av kraner og gravemaskiner om bord til å gå på strøm.

- En slik utvikling vil også være dyrt, og er naturlig nok avhengig av et samarbeid mellom næring og myndighetene, avslutter Borge.