Finansminister Siv Jensen. Foto: Sjøfartsdirektoratet

Maritim strategi og økonomi i fokus

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Regjeringens maritime strategi sto i fokus under åpningen av Haugesundkonferansen i dag.

Finansminister Siv Jensen (FrP) og næringsminister Monica Mæland (H) innledet konferansen, under overskriften: Sundvollen to år etter – hva ble det til så langt?

Siv Jensen tok for seg utviklingen i norsk økonomi og behovet for omstillinger etter den fallende oljeprisen.

- Oljenæringen vil fremdeles være viktig framover, men avtar i betydning. Andre næringer vil bli viktigere. Vi trenger derfor flere ben å stå på framover, sa hun, og slo fast at regjeringen har både vilje og evne til omstilling.

Siv Jensen tok videre opp at den nåværende regjeringen, som den forrige, ønsker å overføre mer godstransport fra land til sjø. Derfor må sjøtransportens konkurransevilkår styrkes, blant annet ved å øke investeringene til blant annet infrastruktur i havnene.

- Men dette nytter ikke hvis deler av lastebilnæringen underpriser sine tjenester, påpekte hun på vegne av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, som måtte melde avbud på grunn av den alvorlige bro-kollapsen i Vestfold mandag.

Offshore viktig for den maritime næringen

Næringsminister Monica Mæland påpekte også behovet for omstilling, etter at norsk økonomi har klart seg svært godt i mange år.

- Vi vet at en tredjedel av vår flåte er knyttet til offshore, og at over 80 prosent av bestillingene ved norske verft er knyttet til offshore. Derfor er fallet i oljeprisen alvorlig for maritim næring, sa Mæland.

Hun trakk videre fram arbeidet som nå pågår ved økt bevilgning til nettolønnsordningen og heving av taket, og viste også til fartsområdeutvalget som nå har avgitt sin innstilling.

Den maritime strategien er inndelt i åtte temaområder; blå vekst, internasjonale rammebetingelser, kompetanse og utdanning, forskning, utvikling og innovasjon, miljø, sjøfartsadministrasjon og forenkling, fartsområdeutvalget og nordområdene.

Hun trakk fram at Sjøfartsdirektoratet gjør et godt arbeid med forenkling og digitalisering av sine tjenester, og roste også direktoratet sin innsats i IMO med Polarkoden.

Samler nøkkelpersoner

Haugesundkonferansen arrangeres tirsdag og onsdag denne uken, og samler i år i overkant av 200 deltakere, med politikere og andre nøkkelpersoner og aktører i den maritime næringen. Konferansen ble etablert i 1993, og oppslutningen har økt fra år til år.

Ordfører i Haugesund, Petter Steen jr., ønsket velkommen til byen. Han minnet om at selv om vi nå opplever litt urolige tider i den maritime næringen, har skipsfarten alltid vært i stand til å omstille seg.

- Det er viktig at næringen møtes, utveksler ideer, bygger nettverk, bygger næring. Skipsfarten vil alltid være en bærebjelke i norsk næringsliv, sa ordføreren.