Frøy Akvaservice har hatt en god aktivitet i 2017, noe som har overrasket selskapet. Driftskoordinator i Frøy Akvaservice Andreas Krogstad, sier de trodde de skulle bli en magrere start på året, men er fornøyd med at det er høy aktivitet. Foto: Frøy Akvaservice.

– Stadig tøffere marked for servicebåtnæringen

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Av: Therese Soltveit, kyst.no

Andreas Krogstad er driftskoordinator i Frøy Akvaservice og forteller om en god etterspørsel, men understreker samtidig at han ser et stadig tøffere servicebåtmarked. - Det stilles strengere krav til kvalitet og pris, samtidig så merker vi at det er flere aktører om benet.

Driftskoordinatoren sier de utfører alle former for fartøys-relaterte serviceoppgaver.

– Vi gjør alt unntatt brønnbåttjenester, som utføres av datterselskapet Frøy Rederi AS.

Han forteller om god etterspørsel påpeker også at markedet blir stadig tøffere.

– Det stilles strengere krav til kvalitet og pris, samtidig så merker vi at det er flere aktører om benet, forklarer Krogstad til kyst.no.

Andreas Krogstad, driftskoordinator i Frøy Akvaservice. Foto: Privat/Facebook.

Frøy Akvaservice AS har rundt 100 ansatte, i tillegg har de datterselskapene Frøy Akvaressurs AS på Frøya med 22 ansatte, og Frøy Vest AS i Måløy der det jobber rundt 100 mennesker. Itillegg til dette har de Frøy Vest Rederi AS i Måløy som sysselsetter cirka 30 ansatte.

16 fartøy i kontinuerlig drift

Selskapet dekker strekningen fra Florø til Kirkenes. Der hovedtyngden av kundene er fra Florø til Rørvik.

– Marine Harvest, Lerøy Midt, Salmar Farming, Salmar Nord og Aquagen står for cirka fire femtedeler av omsetningen vår, sier Krogstad.

Han forteller at Frøy Akvaservice samlet  har 16 fartøy i full drift. Der syv «bareboater» (båter utleid uten mannskap) kommer i tillegg.

– Vi vil leie inn to til fire fartøy i høysesongene. Med datterselskapene medregnet er det cirka 40 fartøy til i drift i tillegg til bareboater og innleie i sesong, forklarer Krogstad.

Frøy Akvaservice har ett fartøy under bygging, det samme har Frøy Akvaressurs og Frøy Vest Rederi. Frøy Gruppen er kunder hos Ørnli Slip og Sletta verft.

Når det gjelder nye kontraheringer av flere fartøy, sier Krogstad at de planlegger fortløpende flere. Hvor mange de planlegger vil han ikke si, men påpeker at de ser an markedsbehovet og bestiller fartøy deretter.

Fra lett til tunge oppdrag

Med datterselskapene har selskapet alt fra lette hurtiggående dykkerfartøy til tunge avlusingsfartøy. Selskapet utfører derfor mange ulike brønnbåttjenester, deriblant mekanisk avlusing, fortøyningsarbeid, bunnkartlegging, notvasking, og beredskapsdykking og mye mer.

– Vi satser på nye fartøy med ny teknologi. Dette er viktig for å henge med i næringen. Vi bygger båter i tett dialog med kundene. Alle våre båter er fleksible i forhold til oppgaver. Men det er samtidig viktig å være spesialister på enkelte operasjoner. Vi kan ikke gjøre noe med våre fartøy uten at de håndteres av dyktige fagfolk. Derfor er våre medarbeidere vår viktigste ressurs. 

– Et av våre postulater sier at «Fornøyde kunder skaper vekst». Det er vårt viktigste fokus fremover, legger han til.

– Lite stilletid

Fartøyene deres er alle utstyrt med kraftige høytrykksspyle-aggregat som driver vaskeroboter og vaskeskiver.

– Vårt vaskeutstyr er effektivt og vi leverer alltid et meget godt resultat. Vi har også en egenutviklet spylerobot for bruk på flåter. Alle vaskeoperasjoner og inspeksjoner dokumenteres med rapporter og videofilm.

Året så langt har vært bedre enn hva selskapet hadde forventet, ifølge Krogstad.

– Vi har ikke hatt båter som har ligget stille så langt i 2017. Vi har hatt mange oppdrag og vært aktive. Vi hadde nok sett for oss en magrere start på året, så vi er veldig fornøyd med at det har vært bedre enn vi trodde, sier Krogstad avslutningsvis.

  • Selskapene i Frøy-gruppen eies av Gåsø Næringsutvikling. Gåsø Næringsutvikling AS er et lokalt familieeid selskap med fokus på eiendom, marin og maritim virksomhet. Selskapet har hovedsete på Siholmen ved Sistranda, som er kommunesenteret på Frøya i Sør-Trøndelag.
  • I Frøy-gruppen inngår blant annet: Frøy Rederi, Frøy Akvaservice, Frøy Akvaressurs, Frøy Vest Rederi og Frøy Eiendom.

"Frøy Fighter" og "Frøyhav" ute på jobb. Foto: Frøy Akvaservice