Gjennombrudd for innovativt konsept i offshore vind markedet

World Marine Offshore har sikret en ordre med Fjellstrand for levering av seks vindmølle service fartøy. Offshore vind industrien opplever en kraftig vekst og Fjellstrand får med denne ordren en solid introduksjon i markedet. Fjellstrand har svart på industriens utfordring ved å skape brennstoffgjerrige fartøy som gir en stabil, sikker og effektiv tilkomst til vindmøllene.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Offshore vind industrien ønsker å øke tilkomst og sikkerhet etter hvert som vindmølleparkene flytter lengre til havs, til sterkere vind og grovere sjø. Med støtte fra Carbon Trust har Fjellstrand gått inn i kravene fra dette markedet og utviklet et nytt konsept, “WindServer“, for transport av service personell og komponenter til vindmøllene. Det nye WindServer trimaran SWATH designet introduserer et nytt nivå i transporteffektivitet og sjøgående egenskaper.

Alle de seks fartøyene vil i 2013 gå inn i trafikken hos ledende operatører av vindmølleparker. World Marine Offshore A/S, som har base i Esbjerg, Danmark, har også sikret seg opsjoner for flere fartøyer, noe som gjør dette til en betydelig ordre for Fjellstrand AS.

“Med et raskt voksende offshore vindmølle marked ser vi et økende behov for kvalitetsfartøyer som kan operere i høyere bølger i vindmølleparkene, med bedre ytelse og sikkerhet. Fjellstrand WindServer “ oppfyller våre krav til et unikt multifunksjons fartøy. Fleksibiliteten til disse fartøyene gjør oss i stand til å utføre flere oppgaver som personell overføring, transport av last, redningsoppdrag, samt dykke og inspeksjonsoppdrag og vi er overbevist om at vår investering i en trygg, moderne og effektiv flåte av fartøyer vil bidra til videre utvikling av World Marine Offshore til et ledende selskap i levering av Sikkerhet & Service offshore“ sier Peter Lykke-Kjeldsen.

Kontrakten representerer en betydelig milepæl for Fjellstrand i nye markeder innenfor fornybar energi sier Nils Aadland, Administrerende Direktør ved Fjellstrand. Den oppsummerer 30 års kompetanse med aluminium hurtigbåter, avanserte stabiliserings-systemer og offshore spesial fartøyer (OSV).

Fartøyene leveres i to størrelser, med lengde på 25 og 30 meter. De frakter henholdsvis 12 og 24 passasjerer med en servicehastighet på 25 knop. Fire-motors anlegg vil drive to vribare propellanlegg for å sikre drift og fleksibilitet i operasjonen. Fartøyene vil også bli utstyrt med ballastsystemer for å skifte mellom SWATH-modus, som benyttes i grov sjø, og lettvekts-modus som benyttes for lengre transportetapper. Dette vil i kombinasjon med en integrert foil sikre et robust fartøy med lave vedlikeholdskostnader.

“Foilene har ingen bevegelige deler”, sier skipsdesigner Olav Kjetil Opheim som har hatt ansvaret for WindServer prosjektet helt fra starten. Han peker på at ved å redusere kompleksiteten holder en nede både investerings- og vedlikeholdskostnader. Omfattende tester i modelltank viser at den innovative skrogformen gir særdeles gode sjøegenskaper både i høy og lav hastighet.

I 2011, ble Fjellstrand WindServer annonsert som en av 13 utvalgte konsepter (fra i alt 450 forslag) i Carbon Trust Offshore Wind Accelerator (OWA) konkurranse. Konkurransen hadde til hensikt å utvikle nye tilkomst systemer for å gjøre en vesentlig forbedring av tilkomst og sikkerhet ved overføring av service folk til vindmøllene. Carbon Trust, en organisasjon som i hovedsak er finansiert av britiske myndigheter, har til hensikt å hjelpe frem konsepter som reduserer utslipp av CO2, og som sparer energi. OWA er et samarbeid mellom Carbon Trust og åtte internasjonale energi selskaper (SSE Renewables, Statoil, DONG Energy, RWE Innogy, Scottish Power Renewables, Statkraft, Mainstream Renewable Power and E.ON) med lisenser på 60% av den britiske kapasiteten på offshore vindkraft.

Kombinasjonen av støtten fra Carbon Trust og operasjonell erfaring i teamet fra World Marine Offshore has gitt Fjellstrand uvurderlig innsikt i de utfordringer rederiene står overfor.

Sammen med byggingen av to store offshore fartøyer og fire aluminium industriprosjekter for offshore installasjoner vil dette sikre høy aktivitet på Fjellstrand i hele 2013.