Foto Eidesvik
Foto Eidesvik

Solid bedring for Eidesvik takket være «Viking Neptun»

Publisert Sist oppdatert

Eidesvik Offshore ASA på Bømlo i Hordaland hadde i 2. kvartal 2015 samlede driftsinntekter på kr 308,5 mill. kroner.

Tilsvarende i annet kvartal 2014 var kr 245,7 mill. Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) var kr 177,7 mill mot kr 124,0 mill i 2. kvartal forrige år. Driftsresultatet (EBIT) var kr 113,6 mill mot kr 63,4 mill forrige år. Resultat etter skatt var på kr 144,7 mill mot kr -1,9 i samme kvartal forrige år.

I 1. halvår var samlede driftsinntekter på kr 587,0 mill mot kr 466,2 mill i samme periode forrige år. EBITDA var kr 344,9 mill mot kr 212,6 mill forrige år og EBIT var kr 219,9 mill mot kr 90,1 mill. Resultat etter skatt i 1 halvår 2015 var på kr 40,8 mill mot kr 30,8 mill i 1. halvår 2014.

Resultatet i 1. halvår er vesentlig influert av konstruksjonsskipet MS «Viking Neptun» som ble levert i starten av året og som har gitt et solid resultatbidrag.

Selskapet har gjennom 1. halvår operert 2 forsyningsskip i spotmarkedet som har gitt negativt resultatbidrag. Det ene av disse er nå på fast kontrakt mens det andre er i opplag. Realiserte og urealiserte valutaposter har i 1. halvår gitt et tap på kr 113,3 mill. kroner.