Jan Lodden er viseadministrerende direktør i Eidesvik. Foto: Vibeke Blich

I bresjen for grønn teknologiutvikling

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Enova vil få frem enda flere spydspisser innen maritim sektor som kan mobilisere til mer teknologiutvikling og reduksjon av klimagassutslipp.

Teknologier som satses på må ha en retning mot lavutslippssamfunnet for å få mer bærekraftig industri og virke. Markedsdirektør i Enova, Audhild Kvam, sier til skipsrevyen.no at transportsektoren er viktig da den står for en tredel av Norges klimagassutslipp.

- I lavutslippssamfunnet må vi ha en utslippsfri og konkurransedyktig transportsektor som er tilpasset framtidens behov. Med hele den maritime verdikjeden representert, har Norge et unikt handlingsrom til å utvikle gode klimaløsninger til sjøs som kan bli tatt i bruk over hele verden, sier Kvam.

Markedssjef Petter Hersleth vektlegger at det ikke blir noen grønn omstilling uten at næringen selv er med og ønsker den omstillingen velkommen.

- Heldigvis ser vi at stadig flere aktører går for nye lav- og nullutslippsløsninger. Enova ønsker at enda flere tar i bruk ny energi- og klimateknologi, og at maritim bransje strekker seg enda lenger i utviklingen av nye og enda bedre klimaløsninger. Enova kan bidra med støtte slik at de gode ideene blir virkelighet, sier han og legger til at klimatiltak også kutter driftskostnadene, og gjør aktørene mer konkurransedyktige i møte med en framtid med stadig strengere miljøkrav fra både myndigheter og kunder.

Eidesvik er en av spydspissene

Jan Lodden, viseadministrerende i vestlandsrederiet Eidesvik som startet innen fiskeri og siden har investert i offshore.

- Vi er et krevende marked. PSV, seismikk og subsea. Vi har dualfuel på flere av våre psv-er. Vi har eiere som har gitt oss lov til å drive med teknologiutvikling på siden av den daglige driften. LNG begynte vi med, men det var ikke nok. Vi installerte batteri på Viking Lady i 2011 med støtte fra Forskningsrådet og Innovasjon Norge. Basert på den lærdommen og med støtte fra Enova, installerte vi batterier i Viking Energy, forteller Lodden under Enovas miniseminar på Nor-Shipping.

Nå blir Eidesviks Viking Princess det første fartøyet i sitt slag hvor batterier faktisk reduserer antall generatorer om bord.

- Det siste prosjektet med Viking Princess har vi besluttet, men ikke gjennomført enda. Der har vi satt inn et batteri istedenfor en generator. Når vi skal bygge båter fremover kommer vi ikke til å bygge de med fire generatorer, men kanskje  to, og plass til batteri, sier Lodden. Han legger til at Eodesvik opplever Enova som en god organisasjon med faglig kompetanse og kan gi klare råd i forbindelse med søknader. -Det er god takhøyde for å diskutere nye løsninger. De har vært en god partner på den reisen vi har hatt med batteri, sier han. Enova bidrar med i overkant av 6,5 millioner kroner til prosjektet for å framskynde batterirevolusjonen i maritim sektor ytterligere.

"Viking Princess" vil i fremtiden ha tre generatorer og ett batteri. Foto: Skipsrevyen