(Illustrasjonsfoto)
(Illustrasjonsfoto)

DOF varter opp med rekord på rekord

Publisert

DOF-konsernet hadde ved inngangen til 2014 en ordrereserve på 62 milliarder kroner. Ingen andre norske offshoreserviceskipsrederier kommer i nærheten av det Austevoll -baserte rederiets kontraktsdekning.

Rederikonsernet på øyene i havgapet sørvest av Bergen varter opp med driftsinntekter for 2013 som nærmer seg 10 milliarder kroner. Det er 1,6 milliarder bedre enn året før. Driftsresultatet kom opp i over 1,9 milliarder kroner, noe bedre enn i 2012.

På tross av solide resultater og en fantastisk ordrereserve, styret i DOF kommer ikke til å foreslå aksjeutbytte for inntektsåret 2013. Sulteforede aksjonærer må smøre seg med tålmodighet, kanskje det blir utbytte i 2014, kanskje ikke før i 2015.

–Vi konsentrerer oss om å redusere gjelden, er beskjeden fra administrerende direktør Mons Svendal Aase.

–Vi vurderer selvfølgelig utbytte. Vi er ikke fremmed for tanken.  Balansen må imidlertid bedres, men med det gode markedet vi nå har, hvis det fortsetter, er ikke utbytte langt unna, sier Svendal Aase. Men han viser til at det er styrets avgjørelse.

DOF er alene blant de store norske børsnoterte offshoreserviceselskapene som ikke betaler utbytte. Styret i Solstad Offshore ASA i Skudeneshavn på Karmøy  foreslår en dobling fra 2,50 til fem kroner. Farstad Shipping ASA i Ålesund foreslår tre kroner. Eidesvik Offshore ASA på Bømlo betaler en kroner som de har gjort flere år på rad.  Det Cayman Islands-registrerte Siem Offshore med hovedkontor i Kristiansand har ikke tidligere gitt utbytte, men kommer til å gjøre det for 2013. Beløpets størrelse er imidlertid ikke  avgjort ennå.

De rederiene som nå foreslår utbytte har driftsresultater fra noe under det halve av det DOF har, ned til langt under.

Mesteparten av DOF-flåten er sikret på leieavtaler, bare få skip seiler i spotmarkedet.  Det i en situasjon da løsmarkedet er stålhardt, spesielt innen plattformforsyningsskip.

Mons Svendal Aase venter et videre sterk PSV-marked utover året.  I januar lå ratene for slike skip i løsmarkedet i Nordsjøen i snitt på rundt 100.000 kroner dagen.. De ligger nå i snitt på 190.000 til 200.000 kroner dagen.

Ankerhåndteringsfartøyer fikk i snitt betalt 212.000 kroner dagen for rundt en uke siden., men det er gjort enkeltslutninger på rundt 700.000 kroner pr. dag.i Nordsjøen

DOF er landets desidert største offshoreservicerederi med 77 heleide og deleide skip  og åtte nybygningskontrakter for levering 2014-2017.

Flåten, inkludert skip under bygging og i ordre, er fordelt på 20 ankerhåndterings/tug-fartøyer (AHTS), 24 plattformforsyningsskip (PSV) og 33 subsea/konstruksjonsskip.I tillegg har DOF-systemet 59 moderne ROV’er.

Ordrereserve ved årsskiftet på 62 milliarder kroner er steget til 65 milliarder nå. I fjor var utnyttelsesgraden for subseaflåten 94 prosent, mot 90 året før.

For PSV-flåten var utnyttelsesgraden 94 prosent, mot 96 prosent, mens AHTS-fartøyene hadde en utnyttelsesgrad på 88 prosent, likt med 2012.

Kontantstrøm fra driften ble 2,85 milliarder i fjor, mot 2,41 milliarder året før. Rentebærende langsiktig gjeld ved årsskiftet beløp seg til nær 21 milliarder kroner, mens summen av kortsiktig rentebærende gjeld var tre milliarder.

Største aksjonær er Møgster Offshore AS med 51,22 prosent av aksjer og stemmer.