'Skandi Skolten'. Foto Harald Valderhaug
"Skandi Skolten". Foto Harald Valderhaug

Styrker balansen med 1350 mill. kr i likviditet

Publisert Sist oppdatert

Det gjeldstunge DOF-konsernet i Austevoll og Bergen er i ferd med å forberede en hardt tiltrengt gjeldsreduksjon. Skipssalg gir konsernet en styrket balanse på rundt 1.350 millioner kroner.

Konsernets samlede langsiktige og kortsiktige rentebærende gjeld ved årsskiftet beløper seg til svimlende 22,85 milliarder kroner. Betalingsmidlene beløper seg til 2,6 milliarder kroner. For å kutte gjelden vurderer konsernet salg av flere skip utover de fem Brasil-skipene som det ble offentliggjort salg av forleden.

DOF-konsernet omsatte i fjorårets siste kvartal for 2.878 mill. kr. I samme kvartal i 2013 var tallet 2.633. Operasjonell EBITDA (tilsvarer resultat finansposter, skatt, avskrivninger og nedskrivninger) endte på 1.050 mill. kr, inkludert salgsgevinst for skip på 264 mill. kr. Driftsresultatet for fjerde kvartal (EBIT) ble 727 millioner kroner mot 528.

Omsetningen for hele 2014 beløper seg til 10.681 mill. kr (mot 9.7854 i 2013). EBITDA var  3.790 mot 3.112 mill. kr.

Verdien av kontrakter konsernet har sikret seg for flåten beløper seg til reserver på hele 65,5 milliarder kroner, inkludert opsjoner. Den nominelle verdien er beregnet til 30.913 millioner kroner uten opsjoner. Ordrereserven er i følge konsernet historisk høy.

Subseaprosjektaktiviteten har i fjerde kvartal  hatt en utnyttelsesgrad på 67 prosent og faste subsea kontrakter på hele 93 prosent i kvartalet. For plattformforsyningsskip (PSV) har utnyttelsesgraden vært 88 prosent og for ankerhandling/tug/supply-skip (AHTS) 80 prosent.

To eldre plattformforsyningsskip, MS “Skandi Fjord” (bygget 1983) og MS “Skandi Falcon” (bygget 1990) har gjennom fjerde kvartal ligget i opplag.

Et datterselskap av DOF Subsea har i perioden solgt MS “Skandi Skolten”. Videre har DOF Subsea levert MS “Skandi Aker” til ny eier i februar 2015. Disse to salgene har frigjort ca. 850 millioner kroner i likvider etter innfrielse av gjeld.

Et brasiliansk datterselskap  av DOF har, i tråd med konsernets strategi om å avhende mindre avansert tonnasje, i februar inngått avtale om salg av fem skip som vil frigjøre rundt 500 mill. kr i likviditet etter innfrielse av gjeld (som omtalt på www.skipsrevyen.no for få dager siden).

Salgene ventes gjennomført i løpet av april 2015. Ved utgangen av 2014 besto DOF-flåten av 76 skip, hvorav 69 i operasjon og syv nybygg for levering 2015-2017.

I løpav av kvartalet har DOF-systemet et rekordantall nye kontrakter. Blant annet har DOF Subsea i Asia sikret en syv+tre års kontrakt for MS “Skandi Hawk” på Filippinene.

MS “Skandi Hav” er i perioden sikret fire nye år med Petrobras.