Foto: Fiskerstrand

Pilot-E støtte til Fiskerstrand-ferge

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Fiskerstrand Holding AS har i dag fått tildelt FoU-støtte for utvikling, design, uttesting og pilotering av konseptet "HYBRIDskip." Konstruksjonsjef Kåre Nerem og resten av team-Fiskerstrand ser for seg en ombygging over tre år.

- Vi ser for oss at det er en ombygging vi skal gjøre. Det er et treårig løp. Vi skal utvikle teknologi som gjør at vi kan bruke hydrogen og brenselscelle om bord i ferge kombinert med batteri. Vi får en hybridløsning der hoveddriften vil være hydrogen og så vil batteri hjelpe til ved belastning til og fra kai. Det er en ladbar hybrid, så vi vil lade batteriet med brenselcelle og det er den som driver fartøyet i vanlig fart, forklarer Kåre Nerem til skipsrevyen.no etter at det ble kjent at Fiskerstrand Holding har fått tildelt midler til sitt hybridskip-prosjekt gjennom Pilot-E ordningen.

Den overordnete idéen med HYBRIDskip er å etablere kunnskapsgrunnlaget for å realisere utslippsfrie fremdriftssystemer for lengre overfarter/operasjonstid og større fartøy i hydride konfigurasjoner basert på batteri‐ og hydrogenteknologi. Kunnskapsgrunnlaget skal konkretiseres i form av et pilotprosjekt for en hybridferge som skal være i drift før 2020.

Fem søknader innvilget

Fem av femten søkerkonsortier fikk positivt svar på søknad om midler gjennom PILOT-E ordningen. Disse er ledet av bedriftene Brødrene Aa, Fiskerstrand, Siemens, Kongsberg Maritime og Wärtsilä, som alle er sikret tett oppfølging, finansiering og gjennomføring av sine forestående prosjektløp. Konsortiene representerer prosjekter som dekker batteri, ladeløsninger, hydrogen og nye materialer som dekker anvendelser inn mot ferger, sightseeing og passasjerbåter, i tillegg til vedlikeholdsfartøy mot havvind.

– Det er gledelig å se at de etablerte selskapene har med seg unge gründerselskaper for å kunne levere en komplett løsning inn mot markedet. Tenk om dette kunne være kimen til en ny norsk maritim klynge i front for den internasjonale utviklingen av nullutslippsfartøy, sier divisjonsdirektør for bærekraft i Innovasjon Norge, Inger Solberg i en pressemelding.

Urban Water Shuttle

Urban Water Shuttle, en hurtigbåt utviklet uten skadelige utslipp til luft og sjø, skal også realiseres. Fartøyskonseptet er utviklet av bedrifter som samarbeider i NCE Maritime CleanTech i vest. Nå får bedriftene nesten 20 millioner kroner i støtte til rask produksjon gjennom den nye støtteordningen Pilot-E. På sikt kan de få ytterligere midler.

Les også: Vil sikre norsk eksporteventyr med bybane til sjøs

Per Arne Moldøen (Wärtsilä), Hege Økland (NCE MCT) og Torleif Stokke (Servogear). Foto: NCE Maritime CleanTech

- Dette er en stor dag for hele maritim sektor. Nå skal vi endelig realisere dette banebrytende prosjektet som fremmer verdensledende norsk miljøteknologi, utviklet av bedrifter i klyngen vår. Her er potensiale for store klima- og miljøgevinster for tettbygde strøk over hele verden. Samtidig sikrer det mer aktivitet for bedriftene her i vest, sier daglig leder Hege Økland i NCE Maritime CleanTech.

Wärtsilä er ansvarlig for de to første fasene i konseptet; utviklingsfasen og designfasen. Dette arbeidet skal bunne ut I et design og et systemkonsept.

- Vi er veldig glade for å ha fått tilslag på søknaden vår, nå kan vi endelig realisere konseptet som vi har jobbet med i flere år. Urban Water Shuttle representerer den mest kostnadseffektive persontransportløsningen per dags dato, så dette blir veldig spennende, sier Marie Launes i Wärtsilä til skipsrevyen.no.